بریتانیا:‌ نافرمانی مدنی به نفع گیاهخواری مطلق

گروه جدید «شورش حیوانات» از دولت می‌خواهد برای مبارزه با تغییرات اقلیمی دست از تولید گوشت و لبنیات بردارد

فروشنده‌ای در شهر جاموی هند، اوت 2019

Rakesh BAKSHI / AFP

گروه جدیدی که از دولت می‌خواهد تغییر جامعه به سوی رژیم غذایی گیاهخواری مطلق (وگانیسم) را رقم بزند در تدارک کارزاری از نافرمانی مدنی توده‌ای است.

این گروه که «شورش حیوانات» نام دارد در همراهی با گروه «شورش انقراض» می‌خواهد در دو هفته در ماه اکتبر در لندن دست به بست‌نشینی و سد معبر بزند.

اعضای گروه می‌گویند علاوه بر پشتیبانی از خواست‌های «شورش انقراض» می‌خواهند وزرای کابینه یارانه‌های موجود برای تولید گوشت و لبنیات را قطع کنند و کشاورزان را تشویق به تولید محصولات گیاهی کنند تا انتشار گازهای مضر گلخانه‌ای توسط بریتانیا کاهشی قابل توجه بیابد.

این گروه در ضمن از دولت می‌خواهد از عموم جامعه در راه اتخاذ رژیم غذایی گیاه‌بنیان پشتیبانی کند تا کمکی باشد در راه رسیدن به جامعه‌ای که تولید کربن در آن صفر است.

«شورش حیوانات» که گروه‌هایی محلی در مکان‌هایی همچون منچستر و بریستول دارد می‌گوید هم اکنون هزاران حامی دارد و انتظار دارد حداقل ۱۰ هزار داوطلب به اعتراضاتی که از روز ۷ اکتبر در لندن آغاز می‌شوند بپیوندند.

سازمان‌دهندگان هنوز مکان دقیق را اعلام نکرده‌اند اما آن‌ها هم مثل «شورش انقراض» در تدارک‌ «نافرمانی مدنی» و ایجاد اختلال هستند. قصد آنها جلب کردن توجه‌ها به این موضوع است‌که چطور تولید گوشت و لبنیات «در ایجاد وضعیت اضطراری اقلیمی نقش دارد.»

اشاره آن‌ها به پیشنهادات سازمان ملل و «هیات بین‌دولتی در مورد تغییرات اقلیمی»‌ و همچنین پژوهش‌های دانشگاه هاروارد درباره کاهش مصرف گوشت در جهان است.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/news

© The Independent

بیشتر از جهان