تاکید بیانیه مشترک اروپا و آمریکا بر احیای برجام و لغو تحریم ایران

«برجام بخشی حیاتی از تضمین صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران است»

این بیانیه، برجام را «بخشی حیاتی از تضمین صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران و حفظ ساختار ضداشاعه هسته‌ای جهانی» خوانده است-HANDOUT/EU DELEGATION IN VIENNA/AFP

اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در پایان نشست مشترک خود، بیانیه‌ای منتشر کردند که در یک بند از آن، به موضوع احیای برجام پرداخته شده است.

بر اساس متن بیانیه که در وب‌سایت شورای اروپایی منتشر شده، در بند یاد شده چنین آمده است: «عزم ما این است که با همکاری یکدیگر با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مقابله کنیم و تلاش برای کنترل جهانی تسلیحات را تجدید کنیم. ما از تلاش‌ها و مذاکرات دیپلماتیک جاری در وین به منظور تسهیل بازگشت ایالات متحده به برجام و نیز اجرای کامل و موثر آن از سوی ایران و آمریکا تاکید داریم.»

در ادامه بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر این نظرند که هم‌راستا با بازگشت کامل و موقر اجرای ایران به تعهدات هسته‌ای خود، لغو تحریم‌ها بخشی ضروری از برجام است.»

این بیانیه، برجام را «بخشی حیاتی از تضمین صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران و حفظ ساختار ضداشاعه هسته‌ای جهانی» خوانده است.