عدم تمایل یک سوم ایرانی‌ها به شرکت در انتخابات ۲۸ خرداد

نزدیک به ۹ درصد هم گفته‌اند احتمال کمی وجود دارد که در انتخابات شرکت کنند

بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، نزدیک به یک سوم پرسش شوندگان گفته‌اند «به هیچ وجه» تمایلی به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ندارند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ۳۴.۱٪ از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ایسپا گفته‌اند که «قطعا» در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ شرکت خواهند کرد و ۷.۸٪ هم اعلام کرده‌اند «به احتمال زیاد» شرکت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، ۱۶.۳٪ گفته‌اند «هنوز تصمیم نگرفته‌ام،» ۸.۹٪ اعلام کرده‌اند «احتمال کمی دارد شرکت کنم،» ۳۲.۴٪ اظهار کردند «به هیچ وجه شرکت نمی‌کنم» و ۰.۵٪ نیز به این پرسش پاسخ ندادند.

نظرسنجی ایسپا با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور از طریق مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهرها و روستاها و با اندازه نمونه ۵۱۵۹ نفر، در تاریخ ۹ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ انجام شده است.