بازگشت آثار باستانی افغانستان از نیویورک به کابل

آمریکا اشیاء قاچاق‌شده را کشف و ضبط و نگهداری کرد و به دولت افغانستان بازگرداند

این آثار تاریخی افغانستان در جریان جنگ‌های داخلی به آمریکا قاچاق شده بودند - موزه ملی افغانستان

سی‌‌وسه اثر باستانی و تاریخی مربوط به افغانستان که در جریان جنگ‌های چندین دهه در این کشور به آمریکا قاچاق شده بود و توسط ایالات متحده، کشف، ضبط و نگهداری می‌شد دوباره به دولت افغانستان سپرده شد تا به موزه ملی افغانستان در کابل منتقل و در آنجا نگهداری شود.

ماه گذشته  (آوریل) دولت آمریکا، این آثار تاریخی قاچاق‌شده را در یک انجمن رسمی به سفیر سفارت افغانستان در ایالات متحده تسلیم کرد و سفیر افغانستان در آمریکا قول داد که این آثار را به زودی به افغانستان انتقال داده تا در موزه ملی افغانستان نگهداری شود.

به تازگی این آثار باستانی افغانستان به کابل رسیده است و روز پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، وزارت خارجه افغانستان این آثار تاریخی را در یک انجمن رسمی به موزه ملی افغانستان تحویل داد تا از آن نگهداری شده و در معرض نمایش عمومی گذاشته شوند.

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، پس از تحویل این آثار تاریخی و باستانی افغانستان از وزارت خارجه این کشور و از نهادهایی که در کشف، ضبط و انتقال آن به کابل تلاش کردند تشکر کرد و گفت: «آثاری که امروز در دسترس ما قرار گرفته است از جمله آثار قاچاق‌شده از افغانستان است که در جریان جنگ‌های داخلی غارت و قاچاق شده بود. من به دست آوردن دوباره‌ این آثار تاریخی و باستانی کشورم را به همه افغان‌ها تبریک می‌گویم.»

آقای زهیر، در ادامه گفت: «در جریان جنگ‌های داخلی دهه ۷۰ بیش از صدهزار آثار باستانی از موزه ملی افغانستان غارت شده است و ممکن است که این آثار به دست آمده بخشی از همان مجموعه غارت‌شده باشد و موزه ملی کشور مکلف است هرچه زودتر تحقیق علمی درباره این آثار را آغاز کند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این ۳۳ اثر تاریخی افغانستان که به موزه ملی این کشور بازگردانده شد، بخشی از یک مجموعه بزرگ شامل ۲۵۰۰ اثر بود که توسط نهادهای مسئول ایالات متحده آمریکا از یک دلال آثار هنری به اسم «سوباش کپور» در سا‌‌ل‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ در نیویورک ضبط شده بود که باقی آثار این مجموعه مربوط به سایر کشورهای جهان بود.

محمدفهیم رحیمی، رئیس موزه ملی افغانستان در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی در ارتباط با دریافت این آثار تاریخی افغانستان گفت: «نه‌تنها من که همه شهروندان افغانستان خرسند هستند که توانستند این آثار باستانی و تاریخی‌شان را که بخشی از هویت تاریخ ما است دوباره به دست بیارویم. من از همه شهروندان کشور خواهش می‌کنم به آثار باستانی‌ای که در مکان‌های مختلف وجود دارند دست نزنند و نیز از آنان می‌خواهم آثاری که نزدشان وجود دارد را به موزه ملی بسپارند تا ما بتوانیم به گونه‌ای درست از آنان نگهداری کنیم.»

آقای رحیمی، افزود: «به بسیاری از کشورهای خارجی دیگر نیز آثار باستانی و تاریخی کشور ما قاچاق شده است و موجود است، ما تلاش داریم که آنان را پیدا کرده و دوباره به افغانستان انتقال دهیم.»

رحیمی، جنگ و ناامنی را دلیل اصلی قاچاق آثار تاریخی و باستانی افغانستان به کشورهای خارجی می‌داند. او گفت که هنوز هم در بخش‌هایی از این کشور که ناامن است و جنگ جریان دارد این‌گونه آثار به خارج از افغانستان قاچاق می‌شود که دولت باید جلو آن را بگیرد.

در حال حاضر نیز مکان‌هایی در افغانستان وجود دارند که آثار تاریخی و باستانی دارند، اما بازهم این آثار از سوی افراد قدرتمند محلی و قاچاق‌بران افغان به خارج از کشور قاچاق شده و به قیمتی ناچیز به کشورهای خارجی فروخته می‌شود. دولت افغانستان تلاش می‌کند تا جلو قاچاق این آثار را در سراسر این کشور بگیرد، اما دیده می‌شود که جنگ و ناامنی سد بزرگی در راه این تلاش‌ها شده است.    

در همین حال، شهروندان افغانستان در کنار آنکه از خبر به دست آوردن ۳۳ قلم آثار باستانی کشورشان خوشحال هستند تاکید دارند که دولت باید جلو قاچاق این‌گونه آثار را به کشورهای خارجی بگیرد با کسانی که دست به این کار می‌زنند و از قانون ترسی ندارند برخورد جدی کند.

پروین نیازی، ساکن کابل، در این مورد می‌گوید: «بدون شک که در جریان جنگ‌های داخلی هزاران آثار باستانی و تاریخی کشور ما به خارج قاچاق شد، اما متاسفانه هنوز هم این وضعیت بد وجود دارد. دولت ما باید به این مورد توجه کند و نگذارند قاچاقچی‌ها قسمتی از هویت ما را نابود کنند و با قیمتی ناچیز به فروش برسانند.»

اجمل ذکی، نیز می‌گوید: «آثاری که به دست آمد خوب است، اما کافی نیست. در حال حاضر بیشترین آثار باستانی ما در موزه‌های ملی کشورهای خارجی نگهداری می‌شود که دولت باید آنان را برگرداند و نیز توجه داشته باشد که دیگر از افغانستان این آثار باستانی قاچاق نشود.»

در حال حاضر دولت افغانستان توانسته است که بیشترین آثار تاریخی و باستانی این کشور را که در جریان جنگ‌های چندین دهه (افغانستان)، به خارج قاچاق شده بود به دست بیاورد و اکنون این آثار به دست آمده در موزه ملی افغانستان نگهداری می‌شود.   

بیشتر از جهان