نیویورک مصرف ماریجوانا را قانونی می کند

۱۱ ایالت مصرف شخصی ماریجوانا را قانونی اعلام کردند

MIGUEL MEDINA / AFP

نیویورک با قانونی اعلام کردن مصرف ماریجوانا شانزدهمین ایالتی است که این قانون را تصویب کرد.

با قانون تصویب شده توسط فرماندار اندرو کومو، دراختیار داشتن مقدار کمی از این ماده مخدر، جرم محسوب نشده و تخلف در نظر گرفته می شود.

با توجه به این قانون تصویب شده، سوابق جرایم قبلی که مربوط به حمل مقدار کمی ماریجوانا بوده، یا باید کاملا پاک شوند و یا بعنوان حذف شده علامتگذاری شوند. این عمل انعکاس آشکاری است از صدماتی که جامعه رنگین پوستان پیشتر بعلت تعبیرهای متفاوت از این قانون دیده بودند.

آقای کومو در بیانیه ای اعلام کرد: «جامعه رنگین پوستان از گدشته ای دور، توسط قوانین حاکم بر ماریجوانا، بسیار مورد حمله قرار گرفته بود و ما امروز به این بی عدالتی پایان می دهیم».

از بسیاری جهات، تصمیم سیاستمداران در پایتخت ایالت، آلبانی، حمایتگر این روند در سایر بخشهای کشور است.

همزمان با قانونی شدن مصرف ماریجوانا در شانزدهمین ایالت (نیویورک)، ۱۱ ایالت دیگر از جمله بخش هایی از واشنگتن دی سی، مصرف شخصی آنرا قانونی اعلام کردند. همچنان مصرف آن بعنوان جرم ایالتی باقی خواهد ماند.

آنان که برای آزادی سازی بیشتر فشار می آوردند از این قانون استقبال کردند، اما با اصرار از قانونگذاران خواستند تا از این حد هم فراتر روند. بعضی معتقدند داشتن ماریجوانا به عنوان یک تخلف قانونی، هنوز هم پیامدهای منفی  به همراه دارد.

ارین جورج که زمانی در سیتیزن اکشنِ نیویورک فعالیت می کرد، گفت: «پلیس بصورت تاریخی راهکاری برای قانونی کردن ماریجوانا پیدا کرده است».

او گفت مردم همچنان می توانند تحت عنوان لایحه جرم زدایی با آزادی به قید التزام و یا پیامدهای مهاجرت، روبرو شوند.

در قانون مصوب شده توسط آقای کومو، در اختیار داشتن کمتر از یک اونس (۳۱ گرم) ماریجوانا می تواند جریمه ای برابر ۵۰ دلار به همراه داشته باشد. حمل یا مالکیت ۲ اونس جریمه ای بالغ بر ۲۰۰ دلار خواهد داشت.

جریمه همراه داشتن کمتر از یک اونس ماریجوانا ۵۰ دلار و بین یک تا دو اونس، معادل ۲۰۰ دلار جریمه در بر خواهد داشت. این قانون تا ۳۰ روز دیگر قابل اجرا خواهد بود.

© The Independent

بیشتر از جهان