ترامپ دستور داد یک نیروی ویژه برای مقابله با "دشمنان در فضا” ساخته شود

 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه به پنتاگون دستور داد تا پیش نویس لایحه ای برای ایجاد یک نیروی فضایی که شاخه ششم ارتش ایالات متحده را شکل خواهد داد، آماده سازد.

آقای ترامپ که در حال امضای چهارمین دستور العمل فضایی از آغاز دوره ریاست جمهوری اش در کاخ سفید بود، گفت: "باید آماده باشیم، دولت من با طرح تشکیل نیروی فضایی، امنیت فضا را به یک جریان امنیت ملی تبدیل نموده است." این دستور العمل که جزئیات این سازمان و قابلیت های مورد نیاز این واحد جدید را توضیح می دهد، بنیادی برای طرح قانونی است که می تواند منجر به ایجاد یک نیروی فضایی به عنوان شاخه جدید از نیروهای مسلح شبیه به نیروی دریایی ایالات متحده شود.

رئیس جمهوری ایالات متحده گفت: دشمنان ما در فضا هستند، چه بخواهیم و چه نخواهیم، آن ها در حال آماده سازی هستند و باید ما هم آمادگی های خود را داشته باشیم. بنابر این، نیروی فضای، شامل بخش بزرگی از فعالیت های دفاعی و حتی تهاجمی کشور ما خواهد بود. بهتر است ابتدا مهربان باشیم و در مورد دفاع از کشور مان صحبت کنیم."

به گزارش تلویزیون الحره آمریکا: آقای ترامپ هنگام حضور در مراسم امضا در کاخ سفید گفت: "نیروی فضایی یک اولویت اساسی برای امنیت ملی است."

این یادداشت، به پنتاگون دستور می دهد تا با ایجاد نیروی ویژه که بخشی از نیروی های هوایی ایالات متحده خواهد بود، تمام منابع فضایی را به منظور جلوگیری از تهدیدات در فضا، فراهم سازد.

شبکه تلویزیونی الحره افزود: این اقدام، گامی در راستای ایجاد یک نیروی فضایی برای ایالات متحده است  که به عنوان یک واحد ویژه از نیروی های مسلح این کشور برای مقابله با تهدیدها در فضا، وارد عمل خواهد شد.

البته این دستور العمل تا هنوز در انتظار موافقت کنگره است.

بیشتر از