حیات زمینی می‌تواند روی مریخ دوام بیاورد

تحقیق ناسا بر اهمیت میکروب‌ها در بررسی امکان حیات و بقای انسان در خارج از سیاره تکیه دارد

شبیه سازی شرایط اتمسفر مریخ بر روی زمین ممکن نیست - Handout / NASA / AFP

بر اساس یک مطالعه جدید در ناسا، انواع حیات زمینی می‌توانند موقتا در جوی مانند جو مریخ دوام بیاورند. مساله‌ای که به دانشمندان کمک می‌کند به درک بهتری از امکان در اختیار گرفتن محیط‌های فراسوی سیاره خودمان دست پیدا کنند. 

تحقیق مشترک از سوی ناسا و دانشمندان مرکز هوافضای آلمان (DLR)، پایداری و مقاومت مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌ها را پس از فرستادن آنها به شرایط شبیه به شرایط حاکم بر سیاره سرخ تحت آزمایش قرار ‌داده است. این پرتاب از طریق بالنی صورت گرفت که به ارتفاعات بالا فرستاده شد و دانشمندان با بررسی آنها دریافتند که دستکم برخی از میکروب ها می‌توانند در جریان چنین سفری بقا یافته و زنده بمانند.

مارتا فلیپ کورتسائو از مرکز هوافضای آلمان و یکی از رهبران این تحقیق می‌گوید: "ما با استفاده از یک بالون علمی، روشی جدید را برای قرار دادن باکتری ها و قارچ ها در شرایطی مشابه با شرایط مریخ، مورد آزمایش قرار دادیم."

در این بررسی که در مجله علمی میکروبیولوژی فرانتیرز منتشر شده، میکروارگانیسم هایی را انتخاب کردند که به حیات زمینی متکی هستند و آنها را به استراتوسفر پرتاب کردند تا شرایط مشابه با شرایط اتمسفر مریخ ایجاد کنند. موضوعی که شبیه سازی آن بر روی خود زمین ممکن نیست.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

کاتارینت سیمز از مرکز هوافضای آلمان و یکی از نویسندگان این تحقیق می‌گوید: "با ماموریت‌های بلندمدت سرنشین دار به مریخ، لازم است که بدانیم میکروارگانیسم های مرتبط با انسان چگونه در سیاره سرخ بقا پیدا خواهند کرد، زیر برخی از آنها ممکن است برای سلامت فضانوردان خطرساز باشند."

او می‌گوید: "همچنین برخی از میکروب‌ها می‌توانند برای اکتشافات فضایی بسیار ارزشمند باشند. آنها به ما در جهت بی‌نیازی از زمین برای تولید غذا و تهیه مواد کمک می‌کنند. مسائلی که در زمان دور بودن ما از خانه بسیار مهم و حیاتی است."

میکروب‌ها درون مارس باکس (MARSBOx: مخفف میکروب‌ها در اتمسفر برای آزمایش تشعشع، بقا و نتایج زیستی)، در فشار جوّ معادل فشار جوّ مریخ قرار داده شدند که در تمام مدت به صورت مصنوعی ایجاد شده بود.

خانم کورتسائو در توضیح خود می‌گوید: "این جعبه دو لایه نمونه را حمل می‌کرد، که لایه زیرین در برابر تشعشع حفاظت شده بود. این امر به ما اجازه داد که تاثیرات پرتوها را از سایر شرایط آزمایش از قبیل خشکی، اتمسفر، و نوسانات دما در طول پرواز جدا کنیم."

"نمونه‌های لایه بالایی در برابر بیش از هزار برابر پرتوهای فرابنفش خورشید قرار گرفتند که خورشید اینجا روی زمین بر روی پوست ما ایجاد می‌کند."

این بررسی نشان داد در حالی‌که همه میکروب‌ها در جریان چنین سفری دوام نمی‌آورند، کپک سیاه آسپرژیلوس نایجر می‌تواند پس از بازگشت به زمین زنده بماند. همین کپک پیش از این در ایستگاه فضایی بین‌المللی شناسایی شده بود.

این تحقیق بر اهمیت میکروب‌ها در بررسی امکان حیات و بقای انسان در خارج از سیاره تکیه دارد. این مطالعه همچنین درست پس از رسیدن مریخ‌نورد استقامت به سطح سیاره سرخ به دست آمده است و نقطه عطفی در یکی از بلند پروازانه‌ترین ماموریت‌های آژانس فضایی ایالات متحده به شمار می‌آید.

© The Independent

بیشتر از علوم