یک تحقیق تازه: زنان همچنان اکثر کارهای خانه را انجام می‌دهند

هنجارهای جنسیتی هم‌چنان به قوت خود باقی ا‌ست

rawpixel / Pexels

طبق یافته‌های تحقیقی جدید، زنان، حتی هنگامی که با مردی زندگی می‌کنند، هم‌چنان اکثر کارهای خانه را انجام می‌دهند.

طبق این بررسی تحلیلی که کالج دانشگاهی لندن انجام داده است و در مجله‌ «کار، اشتغال و جامعه» انتشار یافته است، در کارهای خانگی «هنجارهای جنسیتی هم‌چنان به قوت خود باقی است».

محققان این پژوهش، داده‌های مصاحبه با بیش از ۸۵۰۰ زوج دگرجنس‌گرا در «بررسی طولی کارهای خانگی دربریتانیا» در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را ارزیابی کردند.

طبق یافته‌های این بررسی، زنان هفته‌ای نزدیک به ۱۶ ساعت کار خانگی انجام می‌دهند، در حالی که این شاخص برای مردان نزدیک به ۶ ساعت است.

همچنین، در ۹۳ درصد از زوج‌هایی که تحت آن بررسی تحلیلی قرار گرفتند، اکثر کارهای خانگی را زنان انجام می‌دهند.

طبق یافته‌های این بررسی، در مواردی هم که هر دو نفر از چنین زوج‌هایی به کار تمام‌وقت مشغول باشند، احتمال آن که زنان دست‌کم هفته‌ای ۲۰ ساعت کار خانگی انجام دهند، ۵ برابر بیشتر از احتمال انجام آن توسط مردان است.

زوج‌های مورد ارزیابی در این بررسی، بر اساس حرفه‌‌هاشان به هشت گروه مجزا تقسیم شده بودند: زوج‌هایی که هر دو درآمد دارند، زوج‌هایی که مرد درآمد اصلی را دارد و زن اکثر کارهای خانه را انجام می‌دهد، و غیره.

به گفته‌ نویسندگان این بررسی، به‌خصوص دو گروه را می‌توان از لحاظ هنجارهای جنسیتی برابر به‌شمار آورد. یکی گروهی که در آن «زن نان‌آور خانه است» و شامل شش درصد زوج‌ها است، و دیگری، گروهی که در آن «ساعات کار خانگی مرد زیاد است» و یک درصد زوج‌ها را تشکیل می‌دهد.

به نوشته‌ محققان این بررسی، گروهی که در آن «زن نان‌آور خانه است» تنها گروهی است که در آن میزان کار خانگی زن و مرد یک‌سان است و بیش‌ترین نسبت زنان دارای تحصیلات بالاتر از مردان، در این گروه است.

در گروهی که در آن «ساعات کار خانگی مرد زیاد است»، مردان به طور میانگین ۲۰ ساعت در هفته کار خانگی انجام می‌دهند نیز، اندکی کم‌تر از دو سوم زنان، کار خانگی انجام می‌دهند.

طبق نتیجه‌گیری محققان این بررسی، «برابری جنسیتی در تقسیم کار» در میان زوج‌های امروزی بریتانیا «به‌ ندرت» وجود دارد و ‌«هنجارهای جنسیتی هم‌چنان به قوت خود باقی است».

استاد «آن مک‌مام»، سرپژوهش‌گر این بررسی، می‌گوید: «تغییر نگرش نسبت به هنجارهای جنسیتی یکی از راه‌های تشویق و ترغیب به دگرگونی در این حوزه است».

طبق تحقیقی که در ماه دسامبر انتشار یافت، در میان مردانی که فرزند دختر دبستانی دارند، احتمال کم‌تری می‌رود که دیدگاه‌های جنسیت‌زده داشته باشند.

آن تحقیق را گروهی از آموزشگاه اقتصاد لندن انجام دادند و چگونگی تغییر نگرش مردانی را در مورد کلیشه‌های جنسیتی بررسی کردند که در روند بزرگ کردن دختران در حال تحصیل‌شان در مرحله دبستان و دبیرستان رخ می‌دهد.

طبق نتیجه‌گیری نویسندگان آن تحقیق، مردانی که دارای فرزند دختر هستند، آگاهی بیش‌تری در مورد چالش‌های فراروی دختران در مسیر رشد به دست می‌آورند، و این پیامد را، تاثیر برخوردار بودن از «دختر توانا» می‌نامند.

دکتر «خوان کاستا ای ‌فونت»،یکی از نویسندگان آن بررسی، می‌گوید: «چنین مردانی تجربه‌ دست‌اول از معضلات موجود در جهان زنان کسب می‌کنند و سپس نگرش‌شان در قبال هنجارهای جنسیتی دچار تغییر اساسی می‌شود، و به چشم‌انداز کامل‌تری به مسائل از منظر زنان دست می‌یابند».

© The Independent

بیشتر از زندگی