حواشی مسابقه بوکس دیلین وایت و اُسکار ریواس

عدم پاسخ‌گویی برگزارکننده مسابقه در مورد آزمایش مواد مخدر

دیلین وایت (سمت چپ)، ۲۰۱۷- AFP

اِدی هِرن، برگزارکننده مسابقات بوکس و مدیر برنامه‌های دیلیِن وایت به اتهامات وارده به این قهرمان بوکس پاسخ داد. در گزارش‌ها آمده است که آقای وایت با توسل به مواد مخدر توانسته است از سد حریفش، اُسکار ریواس، بگذرد. این قهرمان بریتانیایی با تصمیم قاطع تمامی قضات ناظر بر مسابقه و در حالی که در دور نهم ضربه فنی شده بود،‌ توانست پیروز شود و عنوان قهرمانی موقت سنگین وزن شورای جهانی بوکس را به نام خود ثبت کند. 

اما به گزارش مجله «باکسینگ سین»، نتیجه آزمایش مواد مخدر بر نمونه «آ» آزمون دوپینگ وایت که سه روز قبل از مسابقه در روز ۱۷ ژوئیه گرفته شده بود، به دلیل وجود مواد ممنوعه، مثبت اعلام شده است. نتیجه آزمایش روی نمونه «بِ» حاصله از وایت هنوز مشخص نشده است. این گزارش اضافه می‌کند که پیش از مسابقه، تیم وایت که «مَچ‌روم باکسینگ» نام دارد، و شورای بوکس بریتانیا، از نتیجه این آزمایش مطلع بودند، اما شورا کماکان به ادامه مسابقه رای مثبت داد. 

 هِرن تأکید ورزید که شورای بوکس بریتانیا، سازمان مبارزه با زورافزایی ورزشی بریتانیا و سازمان مبارزه داوطلبانه با زورافزایی که ناظر مسابقات در انگلستان است،‌ به عاری بودن وایت» از هرگونه آلودگی اذعان داشته‌اند. با این حال، هِرن در این زمینه مثبت یا منفی بودن آزمایش استفاده از مواد مخدر در بازیکن مورد نظرش، پاسخی ارائه نداد. 

هِرن خاطرنشان کرد که «علاوه بر گزارش‌ها، می‌توانم تأیید کنم که هر دو بوکسور، ان دیلین وایت و اسکار ریواس، مورد آزمایش‌های متعدد از جانب سازمان مبارزه با زورافزایی ورزشی و سازمان مبارزه داوطلبانه با زورافزایی قرار گرفتند. هر دو نفر برای مسابقه توسط شورای بوکس بریتانیا حائز شرایط اعلام شده بودند». 

 وایت در سال ۲۰۱۲ و در پی مسابقه با سَندِر بالوگ از شرکت در مسابقات بوکس محروم شد. دلیل آن محرومیت، مثبت بودن نتیجه آزمایش او برای «متيل هگزائينين» اعلام شده بود.

© The Independent

بیشتر از ورزش