تایرا بنکس و درگیری «شریرانه و وحشتناک» با نائومی کمبل

بنکس می‌گوید آغازین روزهایش در پاریس به خاطر کمبل «روزهای دردناکی» بودند

Michael Buckner / Getty Images North America / AFP

تایرا بنکس در باره درگیری‌اش با نائومی کمبل در اوایل کار حرفه‌ای‌اش صحبت کرده و به یاد می‌آورد که مدل بریتانیایی چطور «هر کاری در توانش بود می‌کرد تا او را از صحنه بیرون کند».

تایرا بنکس ۴۵ ساله، مدلی که به سرمایه‌گذار بدل شده، به روزنامه وال استریت جورنال گفت که هرچند کمبل را رقیب خود نمی‌داند، ولی وقتی بنکس تازه وارد صنعت مد شده بود، کمبل که سوپر مدلی شناخته شده بود باعث شد بنکس احساس غریبگی کند.

بنکس گفت: «رقابت نبود. من به این کلمه خیلی حساسم، چون رقابت بین دو آدم برابر است، در حالی که یکی از ما خیلی سلطه جو بود، کمبل سوپرمدل بود و من دختر تازه واردی بودم که با هواپیما از پاریس آمده بودم و مشغول خواندن مجلات مد بودم».

بنکس در ادامه توضیح داد که چطور به‌رغم این که در آغاز راه بود به خاطر کمبل ‌«روزهای اولم در پاریس خیلی دردناک بود».

او گفت: «در شوهای مد زیادی شرکت می‌کردم ولی کسی نمی‌دانست که شب وقتی خانه می روم اشکم سرازیر است، زیرا زنی که به او احترام می گذاشتم ظاهرا نمی‌خواست من آنجا باشم و هر کاری در توانش بود می‌کرد تا من از دور بیرون بروم».

بنکس توضیح داد که در آن زمان رفتار کمبل را درک نمی‌کرد، و به خاطر آورد که فکر کرده بود: «این خیلی شریرانه است، خیلی وحشتناک است». ولی مجری پیشین برنامه مدل تاپ بعدی آمریکا توضیح داد که درک می‌کند که کمبل «داشت به صنعتی واکنش نشان می‌داد که فقط در بند ظاهر است».

بنکس برای اثبات نظرش، نمونه‌هایی از مدل‌های موفق سفیدپوست را مثال زد و توضیح داد که هیچ‌کس کیت ماس را وقتی که اولین بار در عرصه مانکنی ظاهر شد، در مقابل کریستی ترلینگتون قرار نداد. بنکس گفت که به همین ترتیب، شالوم هرلو و لیندا اونجلیستا «نمی‌گفتند مواظب باش، یک موقهوه‌ای دیگر پیدایش شده».

«ولی وقتی من وارد صحنه شدم، نائومی به خودش گفت مواظب باش، یک دختر سیاه پوست هست که می‌خواهد جای تو را بگیرد».

لی هاکینز که با بنکس مصاحبه می‌کرد جواب داد: «چون یک جا بیشتر موجود نیست» و بنکس موافقت کرد: «یک جا بیشتر موجود نیست».

در سال ۲۰۱۳، کمبل در مصاحبه‌ای با مجله ال، بنکس را ستایش کرد و گفت: «به عنوان زنی رنگین پوست به او افتخار می‌کنم. او به دخترها فرصت ترقی داده. خدا حفظش کند.»

© The Independent

بیشتر از زندگی