مولکول‌های زیستی شهاب سنگ؛ کشفی بزرگ در درک چگونگی حیات

ما هنوز نمی‌دانیم که فرایندهای شیمیایی غیرزیستی چگونه به فرایندهای شیمیایی زیستی تبدیل شده‌اند

یکی از سه شهاب‌سنگ غنی از کربن که در این تحقیق نمونه‌برداری شد - Daniel P. Glavin

دانشمندان پایه اصلی عناصر سازنده مولکول‌های زیستی را در یک شهاب‌سنگ پیدا کرده‌اند. موضوعی که گام بلندی در راستای درک ما از منشاء حیات به شمار می‌رود. نظریه‌ها از دیرباز بیان می‌کردند که ترکیبات زیستی می‌توانند از محیط فرازمینی وارد شده باشند. اما اینک محققان، شالوده اصلی مولکول‌های زیستی را مستقیما مشاهده کرده‌اند. سنگ بنای اصلی که می‌توانند در ساخت سایر مولکول‌های زیستی مورد استفاده قرار گیرند. از جمله در ساخت آن دسته از مولکول‌هایی که در شکل گیری حیات مورد استفاه قرار گرفته‌اند. 

این که حیات چگونه ایجاد شده است یکی از رازهای اصلی درک ما از شکل‌گیری حیات روی زمین است. ما هنوز نمی‌دانیم که فرایندهای شیمیایی غیرزیستی چگونه به فرایندهای شیمیایی زیستی تبدیل شده‌اند اما مولکول‌هایی روی شهاب‌سنگ‌ها یکی از مظنون‌های اصلی در شکل‌گیری و تکامل حیات به شمار می‌روند. دانشمندان در این پژوهش جدید به سرپرستی یوشیرو اوبا از دانشگاه هوکایدو در سه شهاب‌سنگ مختلف، یک مولکول پروبیوتیک (زیست‌یار) یافته‌اند که با عنوان هگزامتیلن‌تترامین یا HMT شناخته می‌شود.  

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دانشمندان در مقاله جدید خود با عنوان «هگزامتیلن‌تترامین فرازمینی در شهاب‌سنگ‌ها - ماده اولیه شیمی پروبیوتیک در منظومه شمسی درونی» که در نیچر کامینیوکیشنز منتشر شده است، اظهار داشته‌اند که این مساله نشان می‌دهد که هگزامتیلن‌تترامین می‌تواند شالوده و پایه مولکول در شکل‌گیری ترکیبات زیستی ارگانیک در فضا باشد و این که این مولکول می‌توانسته بر روی سیارک‌هایی -که منشاء و جرم مادر بسیاری از شهاب‌سنگ‌ها هستند- راه خود را به زمین پیدا کرده باشد. 

محققان سناریویی را پیشنهاد می‌کنند که در آن سیارک‌ها بر اثر برخورد، یا واپاشی هسته‌ای عناصر رادیواکتیو، داغ شده‌اند. اگر آن‌ها به قدر کافی داغ شده باشند و به آب نیز دسترسی داشته باشند در این صورت مولکول‌های هگزامتیلن‌تترامین می‌توانند بشکنند و سنگ بنای اصلی مولکول‌های زیستی مهم را از جمله اسیدهای آمینه - که اینک در شهاب‌سنگ‌ها پیدا شده- تشکیل دهند.  

برخی از اسیدهای آمینه، نقش کلیدی در شکل‌گیری حیات دارند. آن‌ها تبدیل به پروتئین می‌شوند که هم در ساختارهایی نظیر مو و هم در واکنش‌های شیمیایی که ملزومات حیات را تامین می‌کنند نقش دارند.  

دانشمندان تاکنون طیفی از ترکیبات شیمیایی را در شهاب‌سنگ‌ها یافته‌اند. اما این که این ترکیبات دقیقا چطور می‌توانند شکل بگیرند هنوز مبهم است. محققان می‌گویند هگزامتیلن‌تترامین می‌تواند کلید این فرایند باشد اما تا به حال چنین چیزی شناسایی و کشف نشده بود. این خبر در حالی منتشر می‌شود که دانشمندان ژاپنی برای باز کردن گنج باارزشی که از ماموریت هایابوسا-۲ این کشور به دست آمده آماده می‌شوند؛ محموله‌ای که قطعاتی از یک سیارک دوردست برداشته و با یک فضاپیما به زمین آورده است. این کپسول حاوی نمونه‌ها که در استرالیا به زمین افتاده، طی این هفته وارد ژاپن می‌شود.

© The Independent

بیشتر از جهان