گروگانگیران کارمند صلیب سرخ را در افغانستان آزاد کردند

هویت این کارمند و گروگانگیران روشن نشده‌است

سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان با گروه‌های مختلف درگیر جنگ کار می‌کند - از صلیب سرخ

براساس تازه‌ترین گزارش‌ها گروگانگیران یک کارمند صلیب سرخ در افغانستان را آزاد کردند. 

خوان پدرو، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان تایید کرده‌‌است که کارمند گروگان گرفته‌شده این سازمان، آزاد شده‌‌است.

او ساعتی پیش اعلام کرد که افراد مسلح این کارمند را دیروز در ولایت میدان وردک متوقف کردند اما پس از تماس‌های این سازمان با گروه‌های مسلح، او دوباره آزاد شده و حالا به خانواده‌ خود پیوسته‌‌است.

هویت این کارمند و عامل این گروگانگیری افشا نشده‌‌است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پیشتر، رویا موسوی، سخنگوی کمیته صلیب سرخ، این گروگانگیری را تایید کرده و گفته‌ بود که گفتگوها برای آزادی این کارمند جریان دارد.

استان میدان وردک در ۳۵ کیلومتری جنوب‌غرب کابل و از مناطق آشوب‌زدهٰ‌ای است که گروه طالبان در آنجا فعال است.

سازمان بین‌المللی صلیب سرخ با تمام طرف‌های جنگ کار می‌کند و مورد احترام بسیاری از آنها است.

بیشتر از خبرها