جامعه

اقتصاد

افزایش سه تا هفت برابری هزینه درمان بازنشستگان؛ وام‌های ۲۰ میلیونی هم پرداخت نشد

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران: «بازنشستگان کمرشان زیر هزینه‌های درمان خم شده و می‌گویند دیگر نمی‌توانیم سراغ دارو و بیمارستان برویم و با درد در خانه می‌مانیم تا ببینیم چه می‌شود»