ورزشکار زن با هورمون مردانه بالا، به مسابقات برمی گردد

حکم تجدید نظر به نفع کاستر سمنیا صادر شد

کاستر سمنیا بدون نیاز به مصرف دارو به تمام مسابقات دو باز خواهد گشت. دیوان عالی فدرال سوئیس، موقتا مقررات فدراسیون بین المللی ورزش را در مورد «تفاوت های رشد جنسیتی» در زنان ورزشکار، لغو کرد.

به گفته وکیل سمنیا، تقاضای تجدید نظر این دونده اهل آفریقای جنوبی علیه رای جنجال برانگیز فدراسیون بین المللی ورزش پذیرفته شد. پیش از این، فدراسیون حکم کرده بود سمنیا باید برای کاهش میزان طبیعی هورمون تستوسترون (هورمون مردانه) در خونش، داروهای ضد هورمون استفاده کند تا بتواند در مسابقات دوی چهارصد تا هزار و ششصد متر شرکت کند.

ماه گذشته، دادگاه داوری ورزش به نفع حکم فدراسیون بین المللی رای داد، اما اکنون دیوان عالی سوئیس تا زمانی که تقاضای تجدید نظر این دونده بیست و هشت ساله نهایی شود، حکم به تعلیق آن داده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

فدراسیون بین المللی ورزش تا روز بیست و پنجم ماه جاری فرصت دارد به تقاضای سمنیا پاسخ دهد. پس از آن که فدراسیون بین المللی دلایل خود را برای توجیه مقرراتش تسلیم دادگاه سوئیس کرد، این نهاد قضایی در مورد آن حکمی جداگانه صادر خواهد کرد.

گرِگ نات، وکیل این قهرمان المپیک گفت: «امروز دادگاه رای به تعلیق فوری اعمال مقررات فدراسیون بین المللی ورزش در مورد کاستر داده و به فدراسیون تا بیست و پنجم ماه ژوئن مهلت داده تا در مورد این تعلیق واکنش نشان بدهد.»

گرگ نات اضافه کرد: «ما خواستار تعلیق این مقررات شده بودیم که امروز در آن پیروز شدیم.»

ماه گذشته، به دنبال رای دادگاه داوری ورزش علیه سمنیا، او با لحنی مبارز وعده داد در مقابل حکم دادگاه مقاومت خواهد کرد.

او افزود: «می دانم مقررات فدراسیون بین المللی ورزش همیشه بخصوص مرا هدف قرار داده است. فدراسیون ده سال تلاش کرد تا جلوی مرا بگیرد، اما این مرا حتی مقاوم تر کرد. تصمیم دادگاه داوری ورزش مانع من نمی‌شود.»

سمنیا گفت: «یک بار دیگر سر بلند خواهم کرد تا منبع الهام زنان جوان و ورزشکاران در آفریقای جنوبی و سراسر جهان باشم.»

اما دادگاه داوری در یک بیانیه نظر داده است: «داوران این دادگاه با اکثریت آرا تقاضا برای میانجیگری را رد کردند زیرا مدعیان پرونده نتوانستند ثابت کنند مقررات مربوط به رشد جنسیتی زنان ورزشکار ناوارد است.»

در بیانیه دادگاه داوران تأکید شده است: «داوران معتقدند مقررات مربوط به رشد جنسیتی زنان ورزشکار تبعیض آمیز است، اما اکثریت داوران همچنین به این نتیجه رسیدند که بر اساس شواهد ارائه شده از طرف مدعیان پرونده، این تبعیضی لازم، منطقی و متناسب با اهداف فدراسیون بین المللی ورزش برای حفظ حیثیت و احترام ورزشکاران زن در رقابت های کنترل شده است.»

© The Independent

بیشتر از ورزش