چگونه عمر خیام شیوه اندازه‌گیری زمان را تغییر داد

رباعیات خیام تا ۱۸۵۹ (زمان ترجمه فیتزجرالد) در غرب شهرت عام نیافته بود

گوگل با تغییر موقت لوگوی خود به عمر خیام، شاعر، ریاضی‌دان، اخترشناس، و فیلسوف ایرانی در نهصد و هفتاد و یکمین زادروز او ارج گذاشته است.

خیام که در سال ۱۰۸۴ در شهر نیشابور استان خراسان متولد شد، بیش از همه به خاطر تخصص در اخترشناسی (که به اصلاح تقویم منجر شد) و رباعیاتش شهرت دارد.

خیام، که در مکتب اندیشمندانی از جمله شیخ محمد منصوری و امام موفق نیشابوری دانش آموخت و کسب فیض کرد، در دوران زندگی‌اش گام‌های بلندی در حوزه‌های ریاضیات و اختر شناسی برداشت.

در ٢٢ سالگی در حوزه ریاضیات از طریق انتشار رساله‌هایی در شرح مشکلات جبر و موازنه، مشهور شد.

در این رساله، خیام نظر خود را مبنی بر اینکه معادله‌های مکعب می‌تواند راه حل‌های متعدد داشته باشد و نیز متدهای حل معادله درجه دو را توضیح می‌دهد.

دیری نگذشت که ملک شاه، سلطان امپراتوری سلجوقی، از خیام درخواست کرد تا دانش اخترشناسی خود را برای اصلاح تقویم بکار گیرد.

خیام در پی دریافت دعوتنامه‌ای برای سفر به اصفهان، در رصدخانه‌ای به کار پرداخت و سرانجام موفق شد طول سال را به دقت اندازه بگیرد؛ کاری که به تهیه «تقویم جدید جلالی» منجر شد. این تقویم تا قرن بیستم مورد استفاده قرار داشت.

ملاحظات و رصدهای خیام و تقویم او، بر حرکت خورشید و نیز سال‌های  کبیسه استوار بود، با تقویمی شامل ۲۵ سال عادی با ۳۶۵ روز و هشت سال کبیسه که ۳۶۶ روز داشت.

با این حال، در غرب خیام به عنوان یک شاعر و مجموعه رباعیاتش شهرت دارد و شناخته می‌شود. ادوارد فیتز جرالد رباعیات او را در دهه نخست ۱۸۰۰ ترجمه کرد.

شهرت خیام پس از مرگ وی در ۸۳ سالگی در ۴ دسامبر ۱۱۳۱ نصیب او شد.

در ۱۹۶۳، پادشاه ایران دستور داد گور خیام شکافته شود و جسد او به آرامگاهی در نیشابور منتقل شود، تا مشتاقان و گردشگران بتوانند به او ادای احترام کنند.

هرچند در مورد زندگی شخصی خیام اطلاعات زیادی در دسترس نیست، اما عقیده بر این است که همسر و دو فرزند، یک دختر و یک پسر، داشته است.

بیشتر از