دریدن مار و خرگوش با دندان؛ تمرین نیروهای تازه نفس پیشمرگه

این نیروها در پایگاه نظامی‌ای در منطقه سوران اربیل آموزش دیده‌اند

تمرین نیروهای‌ پیشمرگه در مراسم پایان دوره آموزشیشان در اربیل، ۲۳ بهمن- REUTERS/Azad Lashkari

تعدادی از نیروهای پیشمرگه که دوره آموزشی‌شان به پایان رسیده است، ۲۳ بهمن‌ماه در مراسم پایان این دوره، مهارت‌های رزمی خود را به نمایش گذاشتند. این نیروها در پایگاه نظامی‌ای در منطقه سوران اربیل آموزش دیده‌اند.

در این مراسم، زنان جنگجو دوشادوش مردان شرکت داشتند. نیروهای تازه‌نفس، برای به نمایش گذاشتن مهارت‌ها و قدرت تحملشان، از میان یخ و گل و لای عبور کردند، مار و خرگوش را با دندان دریدند، و بلوک‌هایی را با ضربات پا شکستند.

نیروهای پیشمرگه، در جریان مقابله با داعش شهرتی جهانی یافتند. در سال ۲۰۱۴، نیروهای پیشمرگه با پشتیبانی ایالات متحده و پس از چهار ماه مقابله با نیروهای داعش در کوبانی، توانستند آن شهر را از تسلط نیروهای داعش خارج کنند.

بیشتر از جهان