اجحاف شرکت‌های توزیع غذای رایگان به کودکان بی‌بضاعت

شرکت‌های توزیع غذا در آموزشگاه‌ها از پرداخت پول خرد باقی‌مانده از سهم این کودکان، خودداری می‌کنند.

کودکانی که مشمول دریافت غذای رایگان هستند، سالیانه مبلغ ۶۵ میلیون پوند از دست می‌دهند زیرا شرکت‌های توزیع غذا در آموزشگاه‌ها از پرداخت پول خرد باقی مانده از سهمیه‌شان خودداری می‌کنند.

سازمان خیریه موسوم به «شهروند بریتانیا» می‌گوید شرکت‌های خصوصی توزیع غذای مدارس، آموزشگاه‌ها و دولت‌های محلی، پول خرد باقی مانده از سهمیه کودکان بی بضاعت را برای خود نگاه داشته و در نتیجه، به این کودکان اجحاف کرده و آن‌ها را از وجوهی که متعلق به آن‌هاست، محروم کرده است.

کودکانی که واجد دریافت غذای رایگان هستند، به این سازمان گفته‌اند با آن‌ها رفتاری متفاوت می‌شود زیرا نمی‌توانند از باقی مانده سهم نهارشان جهت، برای مثال، خرید صبحانه برای روز بعد استفاده کنند.

به گفته «شهروند بریتانیا»، حدود ۷۵۰ هزار دانش آموز در این معضل قرار دارند که در مجموع، سالیانه، ۶۵ میلیون پوند متضرر می‌شوند.

مورا رگان، مدیر اجرایی صندوق پس انداز دانشگاهی «کارمل» که سیستم توزیع غذای رایگان در سه آموزشگاه زیر چتر «کارمل» را تغییر داده، می‌گوید: «حقیقتش این است که ما کاملا از پی‌آمد غیرعمدی برنامه توزیع رایگان غذا بی اطلاع بودیم. به همین دلیل، اخلاقاً باید در موردش اقدام می‌کردم. در ظاهر به دانش آموزان غذای رایگان می‌دادیم، اما در عمل، به آن ها اجحاف کرده مشکل به وجود می‌آوردیم. وقتی متوجه چنین چیزی شُدید، باید از آن به عنوان عاملی برای تغییر استفاده کرد».

خانم رگان برآورد کرده که تنها با یک ترمیم کم هزینه در سیستم کامپیوتری آموزشگاهش، مبلغ ۱۷ هزار پوند برای دانش آموزان صرفه جویی کرده است. او می افزاید: «اصل قضیه این است که این وجوه، نه به ما، بلکه متعلق به کودکان است».

یک دانش آموز از آموزشگاه «کنتون» که خود با این مشکل دست به گریبان بوده و در موردش یک کمپین به راه انداخته است، می‌گوید: «این کمپین مهم است زیرا به ما (دانش آموزان مشمول غذای رایگان) فرصت می‌دهد نشان دهیم چگونه میان ما و دانش آموزانی که پول غذای خود را می‌دهند، تفاوت قائل می‌شوند. به بعضی از دوستانمان گفتند می‌توانند در صورت تمایل، با باقی مانده پول نهارشان، برای روز بعد صبحانه بخرند، اما از آن جایی که پول خرد اضافی به آن‌ها پس داده نمی‌شود، هرگز این امکان برایشان وجود ندارد».

لوک برم هال، از سازمان خیریه موسوم به «کودکان شمال شرق» ضمن اشاره به این که این یک معضل در سطح کشور است، می‌گوید: «در سراسر کشور، می‌شنویم که چگونه وجوهی که به نهار کودکان اختصاص داده شده، در پایان روز از آن‌ها دریغ می‌شود و دست آن‌ها خالی می‌ماند».

برای انعکاس نظر مقامات دولت در این گزارش با آنها تماس گرفته شد [و به نتیجه نرسید].

© The Independent

بیشتر از جهان