جلوگیری از فرود هواپیمای عمانی در عربستان سعودی

یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی «السلام» عمان که روز شنبه، ۱۱ ماه مه، از مسقط، پایتخت عمان عازم شهر جده عربستان بود، پس از عدم دریافت مجوز فرود در فرودگاه ملک عبدالعزیز، دوباره به مسقط بازگشت. گفته شده است که شماری از مسافران این هواپیما، شخصیتهای مهم و مقامات بلندپایه بودهاند. 

طبق اطلاعاتی که در دسترس اندیپندنت عربی قرار گرفته است، این هواپیما ۱۵۵ مسافر داشته که ۶ تن از آنان شخصیتهای بلندپایهای بودند که قصد ادای «عمره» را داشتند. به گفته مقامات عربستان سعودی، دلیل جلوگیری از فرود آن هواپیما یک اشتباه اداری بود، زیرا مدت اعتبار مجوز فعالیت شرکت هواپیمایی «السلام» در عربستان سعودی پایان یافته بود و مسئولان آن شرکت، اقدامی برای تجدید آن نکرده بودند، و به همین علت هواپیمای مذکور نمیتوانست وارد فضای عربستان سعودی شود یا در فرودگاههای آن فرود آید. 

منابع مسئول اظهار داشتند که علیرغم پادرمیانی و تلاش کنسول عمان برای دریافت مجوز فرود، اداره هوانوردی غیرنظامی عربستان سعودی با استناد به اهمیت رعایت قوانین و مقررات بین المللی، از صدور مجوز فرود برای آن هواپیما خودداری کرد. قرار است مسافران این هواپیما که به مسقط بازگشتهاند، امروز با پرواز شرکت هواپیمایی عمان عازم جده شوند. 

اندیپندنت عربی در تماس با شرکت هواپیمایی «السلام» کوشید تا نظر مسئولان این شرکت را در آن زمینه جویا شود، اما موفق به دریافت هیچ پاسخی نشد. 

مجوز فعالیت، به یک هواپیما اجازه می دهد که در مسیر های تعیین شده داخلی و خارجی پرواز کند و در فرودگاه های معین نشست کند. این مجوز که برای هواپیماها صادر می شود، به نام ها و عناوین مختلفی همچون: مجوز ۱۲۵، مجوز ۱۲۱، پرواز های برنامه ریزی شده، پرواز های چارتری و پروازهای خصوصی، یاد می شود. 

مجوز فعالیت هواپیما، شامل موافقت نامه های دو جانبه میان کشور ها است که کلیه مشخصات پرواز از جمله: تعداد صندلی ها، برنامه های پرواز و سایر جزئیات لازم را در بر دارد، هیچ هواپیمای بدون داشتن این مجوز، نباید پرواز کند. البته ثبت جدول پرواز و یا برنامه های پروازی تعیین شده در هر فرودگاه، ضرورت بعدی برای پرواز در یک مسیر معین و یا نشست در یک فرودگاه مشخص است. 

بازگشت هواپیمای "السلام" عمانی، ماجرای بازگشت هواپیمای عمر بشیر، رئیس جمهور پیشین سودان را به یاد می آورد، که در سال ۲۰۱۳ هنگام سفر به تهران، نتوانست اجازه عبور از فضای عربستان سعودی را به دست آورد. در آن زمان نیز، اداره هوانوردی غیر نظامی عربستان سعودی اظهار داشته بود که هواپیمای رئیس جمهور سودان، مجوز فعالیت برای عبور از فضای عربستان سعودی را نداشته است.