شاهزاده رضا پهلوی در جدیدترین پیام خود از ایرانیان خواست دوشادوش یکدیگر بایستند و ایران را پس بگیرند

«حضور گسترده و کم‌نظیر ایرانیان در خیابان‌ها، موج نوینی از انقلاب ملی را رقم زده‌ است»

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به ایرانیان، شجاعت شهروندان ایران را در سالگرد کشته‌شدن مهسا امینی ستود و اعلام ‌کرد که حضور گسترده و کم‌نظیر ایرانیان در خیابان‌ها، موج نوینی از انقلاب ملی ایران را رقم زده‌است. 

شاهزاده رضا پهلوی در این پیام خطاب به مردم ایران نوشت: «ننگ و نفرین ابدی بر رژیمی که در سالروز جاودانه شدن مهسا ژینا امینی، خیابان‌های ایران را عرصه تاخت‌و‌تاز و لشکرکشی علیه مردم آزادیخواه کرد، و برای مقابله با ملتی شجاع، صلحجو و میهن‌دوست، سلاح‌های جنگی را به رخ آن‌ها کشید؛ سلاح‌هایی که بایستی دشمنان این ملت را نشانه روند، نه چشم و قلب ایرانیان را. جهان آنچه دیروز دید، ذلت جمهوری اسلامی در مقابل عظمت شما بود.»

شاهزاده رضا پهلوی با تقدیر از «شجاعت ستودنی» مردم ایران، مقام‌های نظام جمهوری ‌اسلامی را « مزدوران ضحاک» توصیف ‌کرد. فرزند شاه فقید ایران همچنین خطاب به ایرانیان خارج از کشور نوشت:‌ «درود بر شما که در خارج از کشور کوشیدید و با سازماندهی کم‌نظیر، خیابان‌های جهان را مزین به بیرق ملی سه‌رنگ شیروخورشیدنشان، و نام و تصویر جاویدنامان انقلاب ملی ایران کردید.»

شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این پیام به مردم ایران اطمینان داد که «جمهوری‌اسلامی» رفتنی‌ است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه خطاب به نزدیکان نظام حاکم بر ایران نیز گفت: «خود را به این رژیم زنجیر نکنید که شما را نیز با خود به ورطه مرگی دردناک خواهد کشانید. جدایی امروز شما از این رژیم، ضامن مشارکت شما در آزادی و آبادی فردای ایران پس از جمهوری اسلامی خواهد بود.»

او همچنین از «انجمن‌های مردمی و نهادهای حقوق بشری» خواست که بیش از پیش به خانواده‌های «جاویدنامان، مجروحان و زندانیان انقلاب ملی ایران» توجه کنند. 

شاهزاده رضا پهلوی در بخش‌های پایانی این پیام، از «تشکل‌ها و شخصیت‌های سیاسی که معتقد به تمامیت ارضی، دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر و حق انتخاب مردمند» خواست تا به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و پیام همبستگی به ملت متحد ایران بدهند. 

شاهزاده رضا پهلوی در پایان با «بزرگ و تاریخی» ‌خواندن «ملت ایران از زن‌ و مرد، از هر باور و مذهب و قوم‌های مختلف»، خواست برای زندگی بهتر و آبادی و آزادی میهن دوشادوش یکدیگر بایستند و ایران را پس بگیرند.