بر سر سلول‌های سرطانی که طی درمان از بین می‌روند چه می‌آید؟

سلول‌های زنده سرطان پیام‌های ارسالی سلول‌های سرطانی در حال مرگ را شناسایی می‌کنند و به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند

داروها سلول‌های تومور را می‌کشند و سیستم ایمنی وظیفه خلاصی از شر لاشه سلول‌ها را برعهده دارد‌- Canva

روش‌های درمانی، مانند شیمی‌درمانی، سلول‌های سرطانی را وادار می‌کنند خود را نابود کنند، کوچک و چروکیده شوند و آرام و بی‌صدا در فرایندی موسوم به آپوپتوز بمیرند، یا مرگ سلولی انفجاری‌تری موسوم به نکروپتوز داشته باشند.

اما برای سلول‌های سرطانی کشته‌شده چه اتفاقی می‌افتد؟

به نوشته لایو ساینس، وقتی سلول‌های سرطانی می‌میرند، اجزایشان تغییر می‌کند، مانند آنچه در آپوپتوز رخ می‌دهد، نوعی مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده که سلول‌های اضافی و آسیب‌دیده را از بدن حذف می‌کند. وقتی فرایند آپوپتوز آغاز می‌شود، سلول رو به مرگ کوچک می‌شود و اجزایش جدا می‌شود. این سبب می‌شود که مواد درونی نشت کنند و توجه فاگوسیت‌ها یا سلول‌های ایمنی مسئول هضم بقایای سلولی جلب می‌شود.   

فاگوسیت‌ها یا بیگانه‌خوارها سلول‌های سرطانی را احاطه می‌کنند و آن‌ها را می‌شکنند و به اجزای کوچک‌تری، مانند قند و اسیدهای نوکلئیک تبدیل می‌کنند. از طریق این فرایند، سلول‌های سرطانی بازیافت و به اجزایی تبدیل می‌شوند تا سایر سلول‌ها استفاده کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در آپوپتوز، اجزای سلولی بازیافت می‌شوند و از بدن دفع نمی‌شوند. گاهی درمان‌های سرطان نوع دیگری از مرگ سلولی را فعال می‌کنند، مانند نکروپتوز که سلول‌ها متورم می‌شوند و می‌ترکند، و فاگوسیت‌ها این نوع از سلول‌های در حال مرگ را نیز می‌بلعند.

با وجود این، سلول‌های سرطانی در حال مرگ همیشه بی‌سر‌و‌صدا از بین نمی‌روند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند سلول‌های سرطانی که با رهاسازی بقایای سلولی تورم ایجاد می‌کنند، گاهی باعث رشد سلول‌های سرطانی باقی‌مانده می‌شوند. این موضوع شاید توضیح بدهد که چطور سرطان پس از درمان عود می‌کند.

یافته‌های پژوهشی که در سال ۲۰۲۳ انجام شده است نشان می‌دهد که هسته سلول‌های سرطانی گاهی متورم می‌شوند و می‌ترکند و دی‌ان‌ای و سایر مولکول‌ها را در محیط اطرافشان پخش می‌کنند. در آزمایش روی موش‌ها مشخص شد این مولکول‌ها  می‌توانند متاستاز یا همان گسترش سلول‌های سرطانی در سایر نقاط بدن را تسریع کنند.

این پژوهش‌ نقش مرگ سلول‌های تومور در پیشرفت و عود سرطان را تا حدی روشن می‌کند، اما تحقیق در مراحل اولیه است و دانشمندان هنوز از پیامدهای کامل ارسال پیام سلول‌های سرطانی در حال مرگ مطلع نیستند.

این پژوهش که در نشریه نیچر منتشر شده است نشان می‌دهد که سلول‌های زنده سرطان سیگنال‌های ارسالی سلول‌های سرطانی در حال مرگ را شناسایی می‌کنند و به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. بنابراین، مسدودسازی پیام‌های سلول‌های در حال مرگ می‌تواند به جلوگیری از بازگشت سرطان پس از درمان کمک کند.

بیشتر از بهداشت و درمان