شوالیه بی ادب و سامانتای مودب

هیچ آدابی و ترتیبی مجوز – هرچه می‌خواهد دل تنگت...

شهناز تهرانی و لی لی گلستان در نبردی نابرابر

لی لی گلستان و شهناز تهرانی

نمی‌دانم در جریان ماجرای سامانتا و شوالیه هستید یا نه. سامانتا، خانم شهناز تهرانی است. این نام را پرویز صیاد در سریال اختاپوس به او داده است. شوالیه خانم لی لی گلستان است که دولت فرانسه به او لقب شوالیه ادب و هنر داده است.

در ماجرای وکالت دادن به آقای رضا پهلوی، خانم سامانتا هم اعلام کرد که وکالت می‌دهد. خانم شوالیه همه جا و همه چیز را رها کرد و برداشت نوشت خاک بر سرمان که یک فـ.... هم وکالت داده است. (ایشان به صراحت نوشته «فاحشه». من در نقلش حیا کردم. این پرانتز من‌باب حفظ امانت است.)

شهناز تهرانی بانوی هنرمندی که از جوانی تا ۶۵ سالگی بازیگری تئاتر و سینما و تلویزیون کرده و تفریح آفرین بوده (Entertainer) و از لیلای صمد تا سامانتای اختاپوس و هر نقش دیگر را با ذوق و شوق اجرا کرده، یکی از هنرمندان تآثیرگذار روزگار قبلی ما بوده و از این راه زندگی کرده و منتظر نمانده که پدرش برایش خانه بخرد و بعد هم پشت سر پدر لُغُز بخواند!

ببینید چه جواب زیبائی به شوالیه می‌دهد: من نقش فاحشه هم بازی کرده‌ام و ببینید چقدر خوب از کار درآورده‌ام که شما را به اشتباه انداخته است!

من بعد از اینکه حرف‌های خانم گلستان و حاشا کردنش و طلبکار شدنش را خواندم و پاسخ شریف و مؤدبانه خانم تهرانی را مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که حق است دولت فرانسه لقب شوالیه ادب و هنر را از لی لی خانم پس بگیرد و دو دستی تقدیم شهناز خانم بکند.

***‌

چه کسی اکبری را کشت؟

وقتی به علی‌رضا اکبری اتهام جاسوسی زدند، کارشناسان گفتند می‌خواهند دبیر شورای امنیت  ملی را درازش کنند. بعد معلوم شد نه خیر، این علی شمخانی خودش در اجرای حکم اعدام اکبری دست داشته. من پیشنهاد می‌کنم فردا برویم راه‌پیمایی و از آمریکا و اروپا بخواهیم اسم علی شمخانی را جداگانه در لیست تروریست‌ها بگذارند. این آدمی است که به معاون خودش هم رحم نکرد.

چند سال پیش مرحوم «مه‌آفرید امیرخسروی» را به عنوان مفسد اقتصادی در دادگاه محاکمه کردند. عصبانی شد. گفت به من می‌گویید مفسد اقتصادی؟ در جلسه بعدی دادگاه نشانتان می‌دهم چه کسانی مفسد اقتصادی هستند. مجلس ختم آن مرحوم دو روزی پیش از جلسه بعدی دادگاه برگزار شد!

مرحوم اکبری در یک فایل صوتی گفته است: «می‌گویند آقای شمخانی در مقابل دریافت یک شیشه عطر و یک پیراهن به عنوان هدیه، اطلاعات سری مملکت را به من داده است و من به بیگانه دادم، زیر نظر وزارت اطلاعات. پس وزارت اطلاعات چرا آن موقع مرا بازداشت نکرده است؟». این حرف را آن بنده خدا خودش برای خودش درآورده بود؟

می‌گویند فردای روزی که اکبری را اعدام کردند آقای شمخانی یک پیرهن نو و شیک انگلیسی بر تن داشته و بوی عطر همه جا را برداشته بوده. از قدیم گفته‌اند دبیر شورای امنیت ملی آنست که خود ببوید نه آنکه جاسوس انگلیس بگوید.

***

 

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

بیشتر از دیدگاه