سعد حریری نخست وزیر لبنان قصد دارد از سمت خود استعفا بدهد

رییس جمهور باید استعفای حریری را تایید کند

 بنا به گزارش رویترز و خبرگزاری فرانسه روز سه شنبه ۲۹ اکتبر سعید حریری، نخست وزیر لبنان اعلام کرد که قصد دارد از سمت خود استعفا کند. در همین راستا او استعفای خود را به رئیس جمهو لبنان ارائه کرده است.

سعید حریری در سخنرانی خود در تلویزیون گفت:« برای ما ضروری شده است که با یک شوک بزرگ سعی در رفع این وضعیت بحرانی داشته باشیم. من به کاخ بابادا می‌روم تا استعفا بدهم».

بیشتر از