يک ششم دختران به خاطر «قيافه‌شان»به مدرسه نمي‌روند

به خاطر آن كه راحت نبودم ترك تحصيل كردم

istock

طبق يافته‌های یک تحقيق جديد، سال گذشته يک‌ششم دختران و زنان جوان در بريتانيا به مدرسه نرفتند يا شاغل نشدند چون بابت قيافه‌شان احساس ناراحتی مي‌كردند.

طبق يافته‌های اين تحقيق كه سازمان خيريه‌ «برنامه‌ بين‌الملل» انجام داده است ۹۰ درصد دختران در تقلای رسيدن به نوعی «آرمانی» از چهره و وضعيت جسمانی هستند و يك چهارم‌شان بابت اندامی كه دارند احساس «شرمندگی يا انزجار» می‌كنند. طبق اين نظرسنجی كه در روز جهانی دختر كه سازمان ملل تعيين كرده است انتشار يافت، نگرانی از ظاهر و شكل اندام سبب شده است دختران از انجام دادن شماری از فعاليت‌های مهم بازبمانند.

سال گذشته به دلیل چنين ناراحتی‌هايی بيش از يك‌چهارم دختران از خانه بيرون نمی‌رفتند و يك‌پنجم آن‌ها در انظارعمومی حرف نمی‌زدند. ۱۰ درصد هم تصميم گرفتند كه تحصيل نكنند.

سارا دختر ۱۸ ساله‌ای از جنوب ولز مي‌گويد: «در تمام سال‌های مدرسه اذيت و آزار ديدم. خيكی صدایم می‌كردند و به خاطر چاق بودن مجبور بودم كه ژاكت و روپوش گشاد بپوشم تا خودم و بدنم را پنهان كنم. در نهايت ترك تحصيل كردم و حتی ديپلم هم نگرفتم. اذيت و آزاری كه می‌ديدم افسرده و ناراحتم می‌كرد. آينده‌ام خراب شد. فقط به خاطر آن كه راحت نبودم ترك تحصيل كردم».

طبق اين تحقيق كه در آن از بيش از ۱۰۰۰ دختر ۱۴ تا ۲۱ سال نظرسنجی كردند ۵۷ درصد دختران هفته‌ای يك بار در مدرسه يا دانشگاه بابت ظاهرشان دچار نگرانی می‌شوند و ۳۹ درصد دختران هم در مدرسه بابت قيافه‌شان هر روز دچار ناراحتی می‌شوند.

حدود ۶۹ درصد دختران به خاطر ناراحت بودن از ظاهر بدن‌شان دست‌كم يك بار به عمد از رفتن به محفلی اجتماعی، مدرسه يا محل كار خودداری كرده‌اند كه شامل حدود دو ميليون نفر دختر ۱۴ تا ۲۱ سال می‌شود.

رز كالدول مديرعامل سازمان برنامه‌ بين‌الملل بريتانيا مي‌گويد: «میدانيم كه عواملی از تصويرسازی رسانه‌ها گرفته تا متلك‌پراني‌های درون مدرسه سبب می‌شود تا دختران و زنان جوان در تمام دوره‌های زندگی بابت ظاهر جسمانی‌شان متحمل فشار زيادی شوند. اما طبق اين آمارگيری جديد چنين وضعيتی بر آينده‌ آن‌ها اثر وحشتناکی می‌گذارد، بر قابليت‌شان برای بهره‌برداری از فرصت‌ها اثر منفی می‌گذارد و در برخی موارد سبب میشود از حقوق اساسی‌شان يعنی دسترسی به امكانات تحصيلی و كسب معيشت محروم شوند.

در روز جهانی دختر می‌خواهيم اين پيام روشن را به جامعه بدهيم كه ايجاد تحول ضروری است. نگرانی از ظاهر جسمانی نبايد بخشی «عادی» از دوران رشد دختران باشد. بايد همه اين نكته را درك كنند، به حرف دخترها گوش دهند و جايگاه بالاتری به نظرات‌ آن‌ها بدهند تا جامعه‌ای پديد آيد كه در آن دخترها از تمامی فرصت‌های پيش‌رفت برخوردار باشند.

به گفته‌ هنالی پاتل از سازمان جامعه‌ فاوست كه در زمينه‌ حقوق زنان فعاليت می‌كند «شمار نگران‌كننده‌ای» از دختران و زنان جوان دچار رنج و عذاب هستند چون نمی‌دانند كه «حالت آرمانی وجود ندارد».

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پاتل افزود: «آينده‌شان دارد لطمه می‌بيند و در نتيجه جامعه هم لطمه می‌بيند. باورنكردنی است. اين نكته اهميت حياتی و اضطراری دارد كه همگی با كليشه‌های جنسيتی مبارزه كنيم چون اين كليشه‌ها به زندگی جوانان لطمه مي‌زند. جوانان به حمايت، همبستگی و تعهد ما احتياج دارند تا جامعه‌ای پديد آيد كه تمام فرصت‌های پيشرفت را برای آن‌ها فراهم آورد. وگرنه در مورد آن‌ها قصور كرده‌ايم».

به نظر نيكی كاندايريكايريرا از سازمان مردم‌نهاد «برابری هم‌اكنون» كه هدف‌شان ترويج حقوق زنان و دختران است «تبعيض‌های جنسی ريشه‌دار» در «تصاوير، كلمات، ديدگاه‌ها و كنش‌ها» تجلی می‌يابند.

كاندايريكايريرا مي‌گويد: «برای رفع اين معضل بايد آسيب‌های ناشی از تصويرسازی‌های كليشه‌ای از زنان و دختران در رسانه‌ها، رسانه‌های اجتماعی و هر جای ديگری را بشناسيم».

به گفته‌ وی دختران جوان «برداشت‌های خشك و محدود از زيبايی آرمانی را درونی‌سازی می‌كنند» و همين سبب مي‌شود از ظاهر خودشان برداشتی منفی داشته باشند.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/

© The Independent

بیشتر از زندگی