ماهی‌ها هم مانند انسان‌ها درد را احساس می‌کنند

به گفته محققان ماهی‌ها هم در زمان درد به نفس نفس می‌افتند

Pexels

به گفته‌ یکی از دانش‌مندان معروف زیست‌شناسی جانوران آب‌زی، ماهی هم مانند انسان درد را احساس می‌کند.

طبق تحقیقی که به سرپرستی دکتر لینه اسندون، یکی از کارشناسان زیست‌شناسی جانوران، انجام گرفته است، در ماهی‌ها هم وقتی دچار درد می‌شوند نشانگان‌هایی مثل به نفس‌نفس افتادن و تغییرات رفتاری بروز می‌کند.

به گفته‌ خانم اسندون که رییس بخش علوم زیست-دام‌پزشکی دانشگاه لیورپول است، نتایج این تحقیق دارای «تبعات مهمی» برای چگونگی رفتار انسان با حیوانات است.

محققان با بررسی ۹۸ پژوهش در مورد درد کشیدن ماهی‌ها، به این نتیجه رسیدند که این جانوران نیز شبیه پستان‌داران، درد احساس می‌کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

درد کشیدن ماهی‌ها از موضوعات مورد اختلاف است. برخی مدعی هستند که در این جانوران «دستگاه اعصاب آن قدر پیچیده نیست که معنای درد را بفهمند.»

خانم اسندون می‌گوید: «وقتی ماهی در معرض رویدادهایی قرار می‌گیرد که می‌توانند درد پدید آورند، تغییرات منفی مثل کاهش فعالیت و غذا نخوردن در رفتار آن رخ می‌دهد که با داروهای مسکن رفع می‌شود».

خانم اسندون افزود: «وقتی محرک دردآوری را به لب‌های ماهی اعمال کنیم، لب‌هایش را به بدنه‌ مخزنی می‌مالد که در آن قرار دارد. این کار خیلی شباهت دارد به وقتی که انگشت ما انسان‌ها به جایی می‌خورد و آن را می‌مالیم. پذیرفتن این نکته که ماهی‌ها نیز درد را حس می‌کنند، تبعات مهمی برای چگونگی رفتار ما با آن‌ها دارد».

به گفته‌ خانم اسندون، باید اقداماتی انجام گیرد که حتماً  «شفقت در صید و کشتن» ماهی‌ها رعایت شود و مراقب باشیم تا وقتی می‌خواهیم آن‌ها را جابه‌جا کنیم، به آن‌ها آسیب نزنیم.

درد کشیدن خوشایند نیست، اما ابزار مهمی برای بقا و آموختنِ نیاز به دوری جستن از آسیب‌ها، برای جانوران است.

خانم اسندون به مجله‌ نیوزویک گفت: «اگر ماهی دارای سامانه‌ درد نباشد، راه به راه باید دچار آسیب شود».

البته طبق تحقیقی که دانش‌گاه وایومینگ در سال ۲۰۱۳ انجام داد، محتمل نیست که ماهی‌ها درد را حس کنند، زیرا مغزشان نوقشر ندارد که برای احساس درد لازم است.

مقاله‌ دانش‌گاه لیورپول بخشی از سلسله مقالات «تکامل سازوکارها و رفتارهای مهم درد» در مجله‌ «تراکنش‌های فلسفی انجمن سلطنتی» است.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk

© The Independent

بیشتر از جهان