بزرگترین «شجره‌نامه» ژنتیکی بشر در درست تدوین است

همه انسان‌ها در نهایت با یکدیگر پیوند دارند

هدف این تحقیق تدوین کل «شجره‌نامه» بشریت از آغاز پیدایش «انسان خردمند» (Homo sapiens) در شاخ آفریقا تا انسان‌های امروزی است- JUSTIN TALLIS / AFP

پژوهشگران توانسته‌اند با انجام رشته تحقیقاتی که بزرگ‌ترین در نوع خود به شمار می‌آید، کل «شجره‌نامه» بشریت و بیش از دو میلیون سال تکامل انسان را تدوین کنند.

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد طی دو دهه و با بهره‌گیری از اطلاعات ژنوم‌های هر دو دوران «کهن» و «نوین»، دی‌ان‌ای انسان را تا خاستگاه‌های آن در شمال شرقی آفریقا ردگیری کردند.

به گفته گیل مک‌وین از دانشگاه آکسفورد، هدف این تحقیق تدوین کل «شجره‌نامه» بشریت از آغاز پیدایش «انسان خردمند» (Homo sapiens) در شاخ آفریقا تا انسان‌های امروزی بود.

آقای مک‌وین و گروهی از دانشگاه آکسفورد در این پژوهش هفت هزار و ۱۹۰ ژنوم کامل را بررسی کردند که نیمی از آن‌ها «نمونه‌های کهن» بودند. یافته‌های این پژوهش هم ماه پیش در مجله دانشگاهی ساینس منتشر شد.

پژوهشگران سپس توانستند با استفاده از این«شجره‌نامه» عظیم، بین نسل‌ها و اطلاعات گونه‌های موجود در دی‌ان‌ای انسان و نیز الگوهای مهاجرت انسان‌های خردمند به خارج از آفریقا در بیش از دو میلیون سال پیش، ارتباط برقرار کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ژنوم، دی‌ان‌ای کامل موجودات زنده است و اطلاعات اختلالات ارثی، تأثیر بیماری‌ها، و نیز الگوهای مهاجرت یا جابه‌جایی‌های گونه‌ها در آن قرار دارد.

طبق یافته‌های این مطالعه دانشگاه آکسفورد، حدود دو میلیون سال پیش دسته‌هایی از انسان‌ها تقریبا همزمان در سراسر آفریقا پدید آمد و شواهد برگرفته از دی‌ان‌ای نشان می‌دهد که پاپوآ گینه نو و قاره آمریکا نیز شاهد شماری از قدیمی‌ترین پیدایش‌های انسان بودند.

همان گونه که نشریه نیوساینتیست ماه پیش گزارش داده بود، این تاریخ ده‌ها هزار سال زودتر از تاریخی است که به باور باستان‌شناسان، انسان از شاخ آفریقا به نواحی دیگر راه یافت.

 مک‌وین، پروفسور ژنتیک آماری، می‌گوید: «همه انسان‌ها در نهایت با یکدیگر پیوند دارند. کاری که از دیرباز دوست داشتم انجام دهم این بود که بتوانم تمامی آنچه می‌توانیم از طریق چنین تبارنامه‌ای در مورد تاریخ بشر بیاموزیم، ارائه دهم.»

یافته‌های مطالعات مشابهی نیز نشان‌گر آن است که انسان‌های خردمند در چندین قسمت آفریقا پدید آمدند، اما این تحقیق پژوهشگران دی‌ان‌ای یا تبارشناسان هنوز به تایید باستان‌شناسان نرسیده است.

© The Independent

بیشتر از علوم