حذف تصویر برده‌دار معروف از موزه کاردیف

موزه ملی ولز تصویر چهره برده‌دار اهل ولز، سِر‌ توماس پیکتون، را که بیش از ۱۰۰ سال در معرض نمایش بود، حذف کرد

پیکتون در زمان فرمانداری ترینیداد با برده‌هایش بدرفتاری می‌کرد، اما در این نقاشی در قامت قهرمان تصویر شده بود‌ـ Museum.Wales

موزه ملی ولز تصویر چهره برده‌دار اهل ولز، سِر‌ توماس پیکتون، را که بیش از ۱۰۰ سال در معرض نمایش بود، حذف کرد.

پیکتون در زمان فرمانداری ترینیداد با برده‌هایش بدرفتاری می‌کرد، اما در این نقاشی در قامت قهرمانی که در جنگ واترلو جان باخت تصویر و تجلیل شده بود. 

تصمیم به‌ حذف این تصویر چهره در راستای اجرای طرح «پیکتون در قابی جدید» بود‌ــ طرح ابتکاری جوانان با همکاری موزه‌ ملی ولز و مشارکت اجتماعی هیئت مشاوران آفریقای‌ سیاه‌ــ به این معنی که نقاشی به انبار موزه منتقل خواهد شد.

دو هنرمند ترینیدادی‌تبار مسئولیت دارند یادبودهای پیکتون را بازتفسیر کنند تا شرایط زندگی او را بیش از پیش تصویر کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اثری از هنرمند هلندی آلبرت هوتیوزن به نام «باغبان و حفار: تصویر چهره ویلیام لوید» جایگزین این تصویر چهره شده است. هوتیوزن شیفته زندگی کارگران معدن زغال‌‌ سنگ تریلوگن‌ در فلینتشر بود.

حذف تصویر چهره پیکتون پس از مجموع اعتراض‌های گسترده «جان سیاهان مهم است» که در سال ۲۰۲۰ در سراسر بریتانیا برگزار‌ شد، رخ‌ داد. امسال شورای شهر کاردیف نیز تصمیم گرفت مجسمه مرمرین پیکتون را از تالار بزرگ شهر بردارد.

کیت دیویس مدیر مجموعه‌ها و تحقیق موزه‌ ملی ولز گفت: «موزه ملی ولز در پی بازنگری در مجموعه‌های ملی این گام مهم را برداشت. داریم فکر می‌کنیم چه کسانی را در نمایشگاه چهره‌های ولز به نمایش گذاشته‌ایم و چرا؟»

«در این طرح اثری را حذف کردیم که در ستایش اهمیت کسی بود که اعمالش به‌عنوان فرماندار ترینیداد حتی در همان زمان هم بی‌رحمانه قلمداد می‌شد و به‌جای آن، تصویر چهره معروفی از کارگری به نمایش گذاشتیم که امروز می‌توانیم او را قهرمان بدانیم.»

او افزود: «موزه ملی ولز در آینده راجع به تاریخ و دستاوردهای گروه‌های درگیر نابرابری‌های نژادی در جامعه، مطالب آموزشی تهیه خواهد کرد. این کار در راستای پشتیبانی از تغییرهایی است که دولت ولز اخیرا در برنامه‌های آموزشی اعلام کرد.»

نقاشی پیکتون را ارل پلیموث در سال ۱۹۰۷ به این موزه هدیه داد و گویا آن را در سال ۱۸۱۶ در فرهنگستان‌ سلطنتی در لندن نیز به نمایش گذاشته بودند.

هنگام تصویب حذف مجسمه پیکتون از تالار شورای شهر کاردیف در اوایل امسال نیز در طرح شورا خاطرنشان شده بود که رفتارهای این برده‌دار حتی طبق معیارهای دوران خودش هم «شنیع» بود.

در این طرح پیشنهادی آمده بود: «در راستای آگاهی‌افزایی راجع به تاریخ برده‌داری باید در نگاهی که به پیکتون و بسیاری دیگر از عاملان و نفع‌برندگان از برده‌داری داریم/۷ بازنگری کنیم.»

«با نگاهی به گذشته، باید گفت قرار دادن نام پیکتون در فهرست رای‌گیری عمومی سال ۱۹۱۶ اشتباه بود و زودتر برنداشتن یادبود او نیز اشتباه بود.»

۵۷ عضو شورای شهر به حذف مجسمه رای دادند، پنج نفر رای مخالف و ۹ نفر رای ممتنع دادند.

 

© The Independent

بیشتر از جهان