الجزایر آسمان خود را به روی پروازهای نظامی و غیرنظامی مراکش بست

الجزایر پیشتر مناسبات دیپلماتیک خود با مراکش را قطع کرد و وزیر خارجه الجزایر، همسایه غربی خود را به انجام «اقدامات خصمانه» متهم کرد

پرچم کشورهای الجزایر (چپ) و مراکش (راست) -FADEL SENNA, RYAD KRAMDI / AFP

دفتر ریاست جمهوری الجزایر در بیانیه‌ای گفت که از روز چهارشنبه حریم هوایی خود را به روی پروازهای نظامی و غیرنظامی مراکش بسته است.

تصمیم اخیر پس از جلسه شورای عالی امنیت الجزایر به ریاست عبدالمجید تبون، رییس‌جمهور آن کشور اعلام شد و طی آن آسمان الجزایر به روی تمامی پروازهای نظامی و غیرنظامی مراکش، و همچنین کلیه پروازهایی که دارای شماره ثبت مراکش هستند، بسته می‌شود. 

مراکش هنوز در این خصوص واکنشی نشان نداده است. 

این بیانیه افزود که دلیل اتخاذ تصمیم اخیر «تداوم تحریک‌ها و اقدامات خصمانه مراکش»‌ بوده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ماه گذشته، الجزایر مناسبات دیپلماتیک خود با مراکش را قطع کرد و وزیر خارجه الجزایر، همسایه غربی خود را به انجام «اقدامات خصمانه» متهم کرد. قبل از این اقدام نیز الجزایر گفته بود که در مناسبات با رباط تجدیدنظر خواهد کرد.

بیانیه دفتر ریاست جمهوری الجزایر همچنین می‌گوید: «اقدامات خصمانه مراکش علیه الجزایر مستلزم بازنگری در مناسبات و تحکیم امنیت مرزهای غربی است.»

وزیر خارجه الجزایر در ماه ژوئیه سفیر این کشور در مراکش را فراخواند. دو همسایه واقع در شمال آفریقا از قبل درگیر برخی مناقشات سرزمینی بر سر صحرای غربی بوده‌اند.

جبهه پلیساریو در صحرای غربی به دنبال استقلال و خودمختاری از مراکش است.

به نظر می‌رسد که اقدام الجزایر در واکنش به سخنان فرستاده مراکش به سازمان ملل متحد است که گفته بود مردم «منطقه قبائل»‌ الجزایر حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند.

مرزهای زمینی میان الجزایر و مراکش از اوایل دهه ۱۹۹۰ بسته بوده است.

بیشتر از جهان