کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان از سرگیری فعالیت خود شد

طالبان ساختمان‌های مرکزی و استانی این نهاد مستقل را غصب کرده و این کمیسیون از زمان تصرف کابل نتوانسته به فعالیت خود ادامه دهد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید از زمان تصرف شهر کابل به دست طالبان، این نهاد نتوانسته است به فعالیت خود ادامه دهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد، گفته است گروه طالبان دفاتر مرکزی و استانی این نهاد را غصب کرده است و از امکانات موجود در این نهاد مانند خودروها و کامپیوترهای آن استفاده می‌کند و در دفاتر آن هم نشست‌های خود را برگزار می‌کند.

به گفته کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بیم آن وجود دارد که طالبان اجازه ندهد که کارمندان زن این نهاد مستقل به سر کار خود برگردند و اگر کمیسیون نتواند از حقوق کارمندان زن خود دفاع کند آنگاه نخواهد توانست از حقوق تمام شهروندان افغانستان دفاع کند.

در اعلامیه کمیسیون حقوق بشر آمده است که رهبری این نهاد به شدت نگران است و معتقد است با توجه به نقض موارد متعدد حقوق بشر به خصوص در استان‌های پنجشیر و قندهار و همچنین نقض متعدد حقوق زنان، مردم افغانستان نیاز به یک نهاد مستقل حقوق بشری دارند تا این قضایا به آن ارجاع داده شود و همچنین اطمینان داشته باشند که به حقوق آنان آسیبی وارد نمی‌شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌‌گوید ناتوانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در اجرای وظایفش در کنار ناتوانی فعالان حقوق بشر در نظارت بر ایجاد محدودیت‌ها برای حقوق شهروندی مردم و همچنان محدودیت بر آزادی بیان، این نگرانی را به وجود آورده است که هیچ نظارتی از این پس بر نقض حقوق بشر صورت نخواهد گرفت و رعایت حقوق بشر مردم به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.

کمیسیون حقوق بشر از یوناما و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کرده است که سازوکار مشخصی را برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان برقرار کنند.

این نهاد همچنین از حکومت طالبان خواسته است به استقلال این نهاد و فعالیت کارمندان آن به عنوان نهاد مستقل نظارت‌کننده بر حقوق بشر مردم احترام بگذارد. زمینه نظارت مستقلانه و بی‌طرف را بر وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق شهروندان افغانستان، زنان و کودکان فراهم کند و به تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان در قبال کنوانسیون‌های حقوق بشری پایبند باشد و قوانین بشری را رعایت کند.

با این حال به نظر نمی‌رسد طالبان میلی برای کار مستقلانه دوباره کمیسیون حقوق بشر افغانستان داشته باشند. به خصوص که بخش عمده‌ای از نقض حقوق بشر در افغانستان به دست خود طالبان صورت گرفته است.