۹۹ ضربه شلاق برای نماینده متهم به تجاوز و قتل

عکس از ایسنا

شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران، سلمان خدادادی، نماینده ملکان را از اتهام تجاوز مبرا دانسته و به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق، تبعید به نقاط دورافتاده و دو سال انفصال از خدمت محکوم کرد.

زهرا نویدپور در ویدیوهای از خود برجاگذاشته، ادعا می کند که زمانی که برای درخواست کمک برای شغل یابی به دفتر کار سلمان خدادادی می رود، خدادادی به زور به وی تجاوز می کند و بعدها با تهدید و ارعاب تلاش می کند تا او را وادار به سکوت کند. پس از شکایت ناموفق نویدپور به مجلس شورای اسلامی، خدادادی وی را تهدید به قتل کرد و جسد زهرا نویدپور، دی ماه در منزل مادری اش در ملکان، آذربایجان شرقی پیدا شد. اما ادعا شد که وی خودکشی کرده است؛ ادعایی که هاله هایی از ابهام بر آن پرده انداخته اند.

اتهام قتل در این پرونده مطرح نشد و خبری مبنی بر بررسی این اتهام وجود ندارد. هر چند پیشتر دادستان شهرستان ملکان در گفت و گو با خبرگزاری مهر علت مرگ را «در ظاهر» خودکشی عنوان کرد. نویدپور در ویدیویی که پیش از مرگش ضبط کرده، از مدارک موجود مبنی بر اثبات محکومیت خدادادی می گوید و اینکه چگونه این نماینده و مجلس شورای اسلامی در صدد سکوت او به بهانه حفظ آبرو بوده اند.

این، البته، اولین بار نیست. خدادادی که عضو سپاه و وزارت اطلاعات هست، در مجلس هفتم به دلیل «فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع» بازداشت شد که پس از ارسال پرونده به قاضی مرتضوی، با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.