بوریس جانسون از جدال احزاب بر سر حکومت موقت نفع می‌برد

احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق افزایش یافته است

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

ترزا می، هرگز اهمیت سرعت و ریتم را در سیاست درک نکرد. درغافلگیر کردن، مختل کردن و گیج کردن مخالفانش چیرگی نداشت. بوریس جانسون از اشتباهات او درس گرفته است.

از لحظه‌ای که جانسون وارد رقابت‌های رهبری شد، انتظارات اطرافیانش را درهم ریخت. تقریبا نخستین چیزی که گفت این بود که اگر نخست وزیر شود، بریتانیا را در روز ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد - با توافق یا بی توافق.

در ابتدا، این به نظر یک اشتباه عجیب می‌آمد. فکر کردم او هرگز نمی‌تواند این را تضمین کند چرا که می‌داند در پارلمان با اکثریتی روبروست که با هر توافقی مخالفند، و اکثریت دیگری که قویا با برگزیت بدون توافق مخالفند. 

با وجود این، اراده او برای ممکن کردن غیرممکن، مخالفانش را تضعیف کرده است. وقایع هفته‌ای که گذشت، راهبردش را توجیه کرد. ممکن است دوامی نداشته باشد، اما گروه هایی که در پارلمان علیه او صف آرایی کرده بودند، در مورد برنامه غیرقابل شکستشان برای مسدود کردن یک برگزیت بدون توافق، با یکدیگر سرشاخ شده اند.  

طرح آن ها متکی بر اتحاد احزاب اقلیت و نمایندگان مخالف داخل حزب محافظه کار است که به جای جانسون نخست وزیری موقت انتخاب کنند که با اتحادیه اروپا در مورد تمدید ضرب العجل برگزیت توافق کرده و انتخابات عمومی برگزار کند.  

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، که دستکم قدری از عامل سرعت و ریتم در سیاست مطلع است، با ارسال نامه ای به رهبران احزاب اقلیت و چهار تن از اعضای مخالف درون حزب محافظه کار، ابتکار عمل را در دست گرفت و پیشنهاد کرد این نخست وزیر موقت خود او باشد.

اما او این اشتباه را کرد که این نامه را به «آنا سوبری»، رهبر «گروه مستقل برای تغییر» که دارای پنج نماینده در پارلمان است، نفرستاد، اما آن را به «کارولین لوکاس» نماینده حزب سبزها که تنها یک نماینده دارد، فرستاد. «سوبری» نظر او را بسیار بد توصیف کرد.

«جو سوئینسون»، رهبر جدید حزب لیبرال دموکرات هم در تله کوربن افتاد و گفت او برای احراز مقام نخست وزیری موقت، شایستگی ندارد. این درست بود و هست و بنابراین یک اشتباه بزرگ بود. راه شکست چنین پیشنهادی این است که بگویید: «بله، بیایید درباره اش صحبت کنیم» و صبر کنید تا زیر فشار تضادهای خودش سقوط کند.

کوربین بهترین نامزد برای جلب حداکثر آرای اعضای مخالف حزب محافظه کار نیست که برای هرنوع طرح جهت مسدود کردن برگزیتی بدون توافق لازم است. اگر تمام نیروهای مخالف برگزیت بدون توافق در پارلمان علنا وارد بحث شده بودند، روشن می شد که «کِنِت کلارک» یا «هَریِت هارمَن» برای این نقش مناسب ترند.

در شرایط کنونی، مخالفان برگزیت بدون توافق، ملعبه دست جانسون شده اند. اگر نتوانند طرح انتخاب یک نخست وزیر موقت را پیاده کنند، باید در تلاش برای گذراندن قانون از مجلس، به نمایندگان مخالف در حزب محافظه کار اتکاء کنند که امکان موفقیتش کمتر است.

ممکن است بتوان قانونی شبیه به لایحه پیشنهادی ماه آوریل «کوپر-لِتوین» را ازتصویب گذراند که از نخست وزیر می خواهد ضرب العجل برگزیت را تمدید کند. اما این لایحه هرگز به بوته آزمایش گذاشته نشد زیرا ترزا می اراده پارلمان را پذیرفت و گفت به هرحال خواستار تمدید ضرب العجل خواهد شد. 

جانسون چنین نخواهد کرد. ممکن است قانونا تقاضای تمدید تاریخ برگزیت را مطرح کند، اما وادار کردنش به توافق بر سر شرایط آن با اتحادیه اروپا، مستلزم قوانین بیشتری برای بستن دست اوست.

در این میان، سیاست او برای ایجاد اختلال در انتظارات، افکار عمومی را تغییر داده است. یک نظرخواهی در هفته گذشته، نشان داد که ۴۶ درصد مردم بریتانیا معتقدند اگر جانسون نتواند با پارلمان معامله کند، بریتانیا باید بدون توافق با اتحادیه اروپا از آن خارج شود. این بیشتر از آن ۴۱ درصدی است که گفتند «برگزیت را تعطیل کنید و در اتحادیه اروپا باقی بمانید» (۲۹ درصد) به علاوه کسانی که گفتند «برگزیت را به تاخیر بیندازید تا بتوانیم توافقی بکنیم که از پارلمان بگذرد» (۱۲ درصد). در این میان ۱۴ درصد گفتند نمی دانند. 

این تغییر در افکار عمومی، نمایندگان پارلمان را تحت فشار می گذارد که به جانسون اجازه دهند به سوی یک برگزیت بدون توافق بتازد و نیز موقعیت او را برای شرکت در انتخابات - هر زمان که برگزار شود - تقویت می کند.

جانسون تنها برای سه هفته نخست وزیر بوده است، اما در همین مدت، مخالفانش را متزلزل کرده و عدم اتحاد و رهبری ضعیفشان را برملا ساخته است. اکنون احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق درروز ۳۱ اکتبر به شدت افزایش یافته است.

https://www.independent.co.uk/voices

این مقاله ترجمه صحیح و صادقانه از منبع اصلی است و نظرات ابراز شده لزوما نمایانگر نظرات ودیدگاه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

© The Independent

بیشتر از دیدگاه