از دوستی رو به گسترش تا دشمنی از جنس تشنه به خون هم بودن

شماره دوم پادکست ایندیپندنت فارسی منتشر شد

رابطه ایران و اسرائیل از زمان تأسیس کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۷ همانند رابطه ایران با دیگر کشورهای مسلمان هیچگاه رابطه‌ای صدر در صد دوستانه نبوده و همواره سایه‌ای از ابهام و تنش بر آن سنگینی کرده است.

در این برنامه نگاهی خواهیم انداخت به چرخه پرنوسان رابطه ایران با اسرائیل.