دومین شب شورش در ایرلند شمالی: ۱۵ پلیس زخمی شدند

شورشیان با آجر، میله آهنی، فشفشه و سرپوش‌های فلزی به ماموران حمله کردند

 روز جمعه هم در شهر لانداندری ایرلند شمالی، دوازه مامور پلیس در درگیری‌ها زخمی شدند- PAUL FAITH / AFP

شنبه شب بخش‌هایی از ایرلند شمالی شاهد شورش‌های خیابانی بود.

به گزارش رویترز، چند خودرو به آتش کشیده شد و افراد نقابدار با بمب‌های بنزینی به یک ون پلیس حمله کردند.

این دومین شب پیاپی ناآرامی در بخش‌هایی از ایرلند شمالی بود که ساکنانش هوادار بریتانیا هستند. از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) تنش در ایرلند شمالی بالا گرفته است.

بسیاری از الحاق‌گرایان هوادار بریتانیا مخالف موانع تجاری جدیدی هستند که بین ایرلند شمالی و بقیه خاک بریتانیا برپا شده است.

در ناحیه «سندی رو» شهر بلفاست، پانزده مامور پلیس در جریان ناآرامی‌های شنبه شب زخمی شدند. پلیس گفت که شورشیان با آجر، میله آهنی، فشفشه و سرپوش‌های فلزی به ماموران حمله کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بنا بر این گزارش، هفت نفر از جمله دو نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله بازداشت شدند. روز جمعه هم در شهر لانداندری ایرلند شمالی، دوازه مامور پلیس در درگیری‌ها زخمی شدند.

رهبران سیاسی، از جمله وزیر امور ایرلند شمالی در کابینه بریتانیا، خواستار آرامش شدند.

ایرلند شمالی که تحت حاکمیت بریتانیاست، ۲۳ سال پس از معاهده صلحی که به بیش از سه دهه درگیری و خونریزی پایان داد، بار دیگر صحنه ناآرامی شده‌است.

بسیاری از ملی‌گرایان کاتولیک ایرلند شمالی، خواهان وحدت با جمهوری ایرلند هستند، در حالی که الحاق‌گرایان پروتستان می‌خواهند جزئی از بریتانیا باقی بمانند.

بیشتر از جهان