سازمان جهانی بهداشت:‌«واکسن مدرنا برای زنان باردار استفاده نشود» 

دزهای دوگانه واکسن مدرنا با فاصله شش هفته‌ای تزریق می‌شود

واکسن مدرنا در مقابل انواع جدید ویروس کرونا که در بریتانیا و آفریقای جنوبی ظهور کرد، موثر خواهد بود-PIROSCHKA VAN DE WOUW / ANP / AFP

سازمان بهداشت جهانی گفت که دو دز واکسن کووید ساخت شرکت مدرنا ممکن است با فاصله شش هفته به افراد تزریق شود.  

گروه کارشناسان مشاور راهبردی سازمان بهداشت جهانی درباره مصونیت که به گروه «سیج» معروف است، پیشنهاد کرد که دو دز واکسن مدرنا با فاصله ۲۸ روزه تزریق شود اما گفت که این فاصله می‌تواند در شرایط استثنائی دو هفته دیگر نیز به تعویق بیفتد.  

الخاندرو کراویوتو، مدیر این گروه در جلسه‌ای در این باره در ژنو گفت: «پیشنهاد اصلی برای استفاده از این واکسن این است که براساس شرایط موجود، پیشنهاد می‌کنیم که این واکسن در دزهای ۱۰۰ میکروگرمی یا نیم میلی‌لیتری و با فاصله ۲۸ روزه تزریق شود.» 

او که از مکزیک در این جلسه شرکت داشت، گفت: «این وقفه ممکن است تا ۴۲ روز افزایش یابد، اما شواهد ما فراتر از این مدت نمی‌رود.»  

گروه سیج، همچنین پیشنهاد کرد که واکسن مدرنا در مورد زنان باردار استفاده نشود، مگر آن که جزو کادر بهداشت و درمان باشند و یا در شرایطی باشند که در خطر قرار گرفته‌اند.  

کیت اوبرایان، مدیر سازمان بهداشت جهانی در بخش ایمنی گفت که این تنها به دلیل نیاز به دوره‌های آزمایش بالینی واکسن بر زنان باردار است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او گفت: «دلیلی ندارد که فکر کنیم ممکن است در دوران بارداری مشکلی ایجاد شود، تنها داریم می‌گوییم که در این باره و در حال حاضر داده‌های اطلاعاتی نداریم.» 

خانم اوبرایان افزود که سازمان بهداشت جهانی برای فهرست استفاده اضطراری که امکان توزیع سریع‌تر آن را می‌دهد «با مدرنا با حداکثر سرعت همکاری می‌کند».  

این نهاد مستقر در ژنو که در زمینه بهداشت و درمان فعالیت دارد، تاکنون تنها به یک واکسن کووید، یعنی واکسن تولیدی فایزر و بیونتک، مجوز استفاده در شرایط اضطراری داده است.  

روز دوشنبه، مدرنا گفت که به اعتقاد این شرکت واکسن مدرنا در مقابل انواع جدید ویروس کرونا که در بریتانیا و آفریقای جنوبی ظهور کرد، موثر خواهد بود.  

این شرکت گفت که هیچ کاهشی در واکنش پادتن علیه نوعی از ویروس که در بریتانیا کشف شد مشاهده نکرده است و در مورد نوعی از آن که در آفریقای جنوبی کشف شد، شاهد کاهش واکنش پادتن بوده اما هنوز معتقد است که زدن دو مرحله‌ای واکسن، مصونیت ایجاد خواهد کرد.  

© The Independent

بیشتر از جهان