تعیین وقت دادگاه یکی از معترضان آبان ۹۸

دیوان عالی پیش‌تر اعلام کرد که اعمال ارتکابی رجبی در حد محاربه نیست

سعید تمجیدی (چپ)، امیر حسین مرادی و محمد رجبی (راست)

حسین تاج، وکیل‌مدافع محمد رجبی، از دستگیرشدگان اعتراضات آبان‌ماه سال ۹۸ ، در گفتگو با ایلنا اعلام کرد که شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برای رسیدگی به وضعیت پرونده موکلش، در اسفندماه تعیین وقت کرده است و ما منتظریم تا دادگاه برگزار شود.

او پیش‌تر گفته بود که دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تشخیص داده که اقدامات این سه نفر در حد محاربه نیست.

دیوان عالی کشور روز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که «اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان‌ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجدداً در شعبه دیگری (هم‌عرض) رسیدگی می‌شود.»

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی مانند «مشارکت در تخریب و تحریق به‌قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه»، به اعدام محکوم شده بودند.

صدور حکم اعدام برای این سه جوان معترض در آن زمان، بانی پدیدآمدن کارزاری جهانی علیه این حکم در فضای مجازی شد و واکنش بسیاری مقامات سازمان‌های حقوق بشری را نیز در پی داشت. پس از آن که هشتگ «# اعدام نکنید» در توییتر بدل به «ترند اول» دنیا شد و توجه بسیاری را به صدور حکم اعدام برای سه معترض جوان ایرانی جلب کرد.