ته سیگار باعث آسیب جدی به محیط زیست می شود 

مواد شیمیایی موجود در فیلتر سیگار رشد گیاهان را کاهش می دهد

Pexels

هر سال هزاران تریلیون ته سیگار روی زمین انداخته می‌شود و اعتقاد بر این است که پلاستیک موجود در فیلتر سیگار، فراگیرترین آلودگی پلاستیک در کره زمین است. اکنون پژوهشی جدید نشان می‌دهد که این آلودگی خطری قابل توجه برای رشد گیاهان است. 

فیلتر سیگار که معمولا از الیاف استات سلولز که نوعی بیوپلاستیک است ساخته می‌شود، دهه‌ها طول می‌کشد تا تجزیه شود. به طور تقریبی سالانه ۵.۴ تریلیون از این فیلترها بدل به زباله می شود.

براساس پژوهش جدید منتشر شده در مجله ایمنی محیط زیست و سم شناسی، وجود ته سیگار در خاک، جوانه زدن و قد کشیدن گیاه شبدر را به ترتیب ۲۷ و ۲۸ درصد کاهش می دهد، و در چمن موجب ۱۰ درصد کاهش جوانه زدن و ۱۳ درصد کاهش قد کشیدن گیاه می شود.

گروه پژوهش به رهبری استادان دانشگاه انگلیا راسکین ، نشان داد که تا ۵۷ درصد از وزن ریشه رستنی‌ها کم شده است. 

در این تحقیق از دو نوع فیلتر استفاده شد؛ فیلترهایی از سیگار کشیده نشده و فیلترهایی از سیگار کشیده شده. تحقیق نشان داد که فیلترهای سالم نیز تقریبا همان تأثیری را بر رشد گیاه داشتند که فیلترهای کشیده شده. این نشان می‌دهد که صدمه به گیاه به دلیل خود فیلتر است، حتی بدون سموم اضافی که از سوختن توتون وارد فیلتر می‌شود.

در بخشی از پژوهش، تیم تحقیقاتی نمونه‌هایی را از اطراف شهر کمبریج انتخاب کردند و مناطقی را یافتند که بیش از ۱۲۸ ته سیگار دور انداخته شده در هر مترمربع وجود داشت. 

دکتر دنیل گرین، سرپرست تیم تحقیق و استاد زیست‌شناسی دانشگاه انگلیا راسکین می‌گوید: «به رغم این که در سراسر جهان انداختن ته سیگار در خیابان‌ها و پارک‌ها رایج است، این اولین پژوهشی است که تأثیر ته سیگار را بر گیاهان نشان می‌دهد. ما دریافتیم که ته سیگار تأثیر زیان‌آوری بر جوانه زدن و رشد چمن و شبدر دارد، و وزن ریشه شبدر را به کمتر از نصف می‌رساند».

او افزوده است: «چمن و شبدر سفید، دو گیاهی که مورد آزمایش قرار دادیم، هم گیاهان مهمی برای چرای دام هستند و هم در فضاهای سبز شهری به کار می‌روند. حتی در پارک‌های شهری، این گیاهان پشتوانه سرمایه تنوع زیستی‌اند، و شبدر سفید از نظر محیط زیست برای گرده افشانی و تثبیت نیتروژن خاک مهم است».

دکتر گرین خاطر نشان می‌کند: «به نظر می رسد انداختن ته سیگار در خیابان از لحاظ اجتماعی عملی پذیرفته شده تلقی می‌شود. ما باید آگاهی عمومی را بالا ببریم و بگوییم فیلترها ناپدید نمی‌شوند و در عوض می توانند صدمات جدی به محیط زیست بزنند». 

دیگر نویسنده این تحقیق، دکتر بس بوتس، اضافه کرده است:«گرچه تحقیقات بیشتری لازم است ، ولی ما بر این باوریم که ترکیبات شیمیایی فیلتر باعث صدمه به گیاهان می‌شود. بیشتر فیلترها از الیاف استات سلولز ساخته شده اند و مواد شیمیایی موسوم به پلاستیسیزر به آنها می افزایند که فیلتر را قابل انعطاف‌تر کند. این ماده می‌تواند در مراحل اولیه رشد گیاه بر آن تأثیر مخربی بگذارد».

© The Independent

بیشتر از جهان