واکنش حکومت افغانستان به نشست مسکو

مذاکره کننده‌گان صلاحیت اجرایی ندارند

 

حکومت افغانستان می‌گوید که گفت‌وگوهای بین الافغانی در مسکو وجهه اجرایی ندارد. رییس جمهوری افغانستان در واکنش به گردهمایی شماری از سیاست‌مداران افغان در مسکو و گفتگوی آن‌ها با طالبان گفته است که هیاتی که به مسکو رفته است نمی‌تواند از دولت و ملت افغانستان نمنماینرگی کنر.