سعد بن طفله العجمی
وزیر پیشین فرهنگ و اطلاع رسانی کویت