کنشگران

سیاسی و اجتماعی

کنشگران ایرانی در نامه‌ای خواستار مداخله دبیرکل سازمان ملل برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی شدند

جمعی از کنشگران ایرانی اعدام محسن شکاری را مشابه «دادگاه صحرایی و جنگی» خواندند و در نامه‌‌ای از آنتونیو گوترش خواستند با واکنش سریع خود و دولت‌های دموکراتیک ماشین اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند