وضعیت اقتصادی ایران

سیاسی و اجتماعی

ادعای فرمانده سپاه: در تحریم به قدرت رسیده‌ایم و وضع ملت خوب است

در شرایطی که فقر، بیکاری و بحران‌های اجتماعی در ایران هرروز گسترده‌تر از قبل می‌شوند و مقام‌های نظام از تکرار خیزش سراسری هراس دارند، سلامی تلاش کرد چهره‌ای غیرواقعی را از قدرت نظام ترسیم کند