قزوین

فرهنگ و هنر

پشت حصارهای کارگاه مرمت «گراند هتل قزوین» چه می‌گذرد؟

 گراند هتل قزوین یکی از اولین نمونه‌های هتل به شیوه مدرن در ایران است؛ این بنا در سال‌های پایانی دوره قاجاریه و در زمان فرمانداری سعدالسلطنه بر قزوین و به دستور او و با استادکاری علی جولای احداث شد