دروازه مرزی کاپی کوی

سیاسی و اجتماعی

هجوم گردشگران ایرانی به استان وان ترکیه از مرز زمینی کاپی‌کوی

ورود به ترکیه از طریق مرز زمینی کاپی‌کوی که درسمت ایرانی «رازی» نام دارد، برای گردشگران ایرانی به‌نسبت سفر‌های هوایی ارزان‌تر تمام می‌شود