بیگانگان

علوم

چرا تمدن‌های فرازمینی هرگز زمین را ندیده‌اند؟

محققان می‌گویند تمدن‌های بیگانه ممکن است قبل از این که فرصت بازدید از زمین را پیدا کنند، محکوم به مرگ می‌شوند و این می‌تواند خطری برای بشر باشد