همسر بهنام محجوبی: با بدن «نیمه فلج» او را به تیمارستان انتقال دادند

بهنام محجوبی درویش زندانی ۳۱ خرداد جهت تحمل حکم دو سال حبس خود به زندان منتقل شد

بهنام محجوبی از دراویش گنابادی زندانی در ایران- عکس از شبکه‌های اجتماعی

همسر بهنام محجوبی، یکی از دراویش گنابادی زندانی در ایران، روز سه‌شنبه از فلج شدن همسرش به دلیل ‌عدم ارائه دارو برای درمان بیماری او توسط مسؤولان زندان اوین خبر داد. 
صالحه حسینی در رشته پیامی در توییتر نوشت، بهنام محجوبی روز شنبه پنجم مهر ماه به دلیل‌ عدم ارائه داروهایش در زندان دچار تشنج شد و زمین خورد و نیمی از بدنش فلج شد. 
به گفته همسر این درویش زندانی که به حملات تشنجی عصبی مبتلا است، او را پس از حادثه به بهداری زندان منتقل کردند و ابتدا گفتند به بخش مغز و اعصاب بیمارستان رازی خواهند فرستاد. 


خانم حسینی با بیان این که به اصرار پزشک زندان هر شب ۱۴ تا ۱۷ قرص خواب به همسرش می‌دادند گفت، بهنام را به جای بیمارستان رازی به تیمارستان امین آباد منتقل کردند. 
بهنام محجوبی ۳۱ خرداد سال جاری پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین، توسط ضابطان قضایی بازداشت و جهت تحمل حکم دو سال حبس خود به زندان منتقل شد.

بیشتر از