ایرانیان در بدبینی به آینده اقتصادی رکورد زدند

موسسه نظرسنجی گالوپ: 7 درصد از مردم به پیدا کردن شغل امیدوارند

AFP

تازه ترین گزارش موسسه نظرسنجی گالوپ حاکی از آن است که اعتماد ایرانیان به اقتصاد کشور به موازات سقوط ارزش ریال، کاهش یافته و 57 درصد از مردم بر این باورند که شرایط اقتصادی وخیم تر خواهد شد.گزارش اخیر بانک جهانی که برای سومین بار در پیش بینی های خود در مورد رشد اقتصادی ایران تجدید نظر کرده و آن را منفی تر کرده است، نشان می دهد که بی اعتمادی مردم به آینده اقتصادی تنها یک احساس نیست و سازمان های معتبر بین المللی نیز آن را تایید می کنند.

حتی در زمان اوج تحریم ها در سال 2012 و پیش از دستیابی به توافق هسته ای نیز هیچگاه بیش از نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی گالوپ؛ چشم اندازی وخیم تر را پیش بینی نمی کردند. در آن زمان 47 درصد مردم بر این باور بودند که شرایط اقتصادی دشوارتر می شود. پس از دستیابی به توافق هسته ای و اجرای آن سطح بدبینی ها به 42 کاهش یافت و در سال 2017 به 38 درصد رسید. اما اکنون بیش از نیمی از جمعیت امیدی به آینده اقتصادی ندارند.

ناامیدی از یافتن شغل

در فاصله سال های 2012 تا اوایل 2018، یعنی از زمان اوج تحریم ها تا انجام مذاکرات هسته ای، امضاء توافق و اجرای آن و سپس خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، همواره حدود 70 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گالوپ اعلام کرده اند که بدترین زمان برای پیدا کردن شغل است. اما از اواسط سال گذشته میلادی بیش از 92 درصد مردم امیدی به پیدا کردن شغل نداشته اند. به بیان دیگر در حال حاضر حدود 7 درصد از مردم امیدوارند شغلی مناسب پیدا کنند.

به گزارش گالوپ، یک نفر از هر شش ایرانی یا 16 درصد از جمعیت در سال 2018، به طور تمام وقت مشغول به کار برای کارفرما بوده اند که در معیار های سنجش وضعیت شغلی یک شغل مناسب به شمار می رود. اما این موسسه نظرسنجی می گوید 16 درصد، یکی از پایین ترین نرخ های اشتغال به کار مناسب در منطقه به شمار می رود. به بیان دیگر تنها در کشورهایی مانند عراق، مراکش و فلسطین چنین نرخی مشاهده می شود. البته این نرخ در یمن که درگیر جنگ داخلی است، 6 درصد محاسبه می شود. در بین جمعیت جوان 15 تا 29 ساله نیز 17 درصد به طور تمام وقت کار می کنند.

رکورد نارضایتی

براساس گزارش منتشر شده از سوی موسسه نظرسنجی گالوپ، شرایط نامناسب جوی و آب و هوایی نیز بر زندگی بخش قابل توجهی از مردم ایران تاثیر گذاشته است. در این زمینه رکورد بی سابقه 12 درصد از مردم به دست آمده که می گویند، تنها می توانند زنده بمانند. 34 درصد نیز اعلام کرده اند به اندازه ای فقیر هستند که در قشر آسیب پذیر جامعه قرار می گیرند. در این بین تصور مردم از سطح زندگی شان درسال های آینده به شدت افت کرده و به طور متوسط به شرایط زندگی خود در پنج سال دیگر نمره 4.9 از 10 می دهند.

به این ترتیب یک نفر از هر سه ایرانی یا 34 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی بر این باورند در شرایط نابسامانی زندگی می کنند. این نرخ در سال 2012 و اوج تحریم های نفتی 31 درصد ودر زمان اجرای توافق پیش از خروج آمریکا 26 درصد بوده است.

گالوپ در پایان گزارش خود می افزاید، هرچند این آمار اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که گفته بود، کشور ایران در حال از هم پاشیدن است را تایید نمی کند، تصویری از کشوری ارایه می دهد که در آن وضعیت اقتصاد و زندگی مردم در حال وخیم تر شدن است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، اخیرا فشار اقتصادی حاکم را با دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کرده بود. اما در عین حال این نکته را خاطرنشان کرد که ایران قصد عقب نشینی ندارد.

بیشتر از اقتصاد