ثبت تصویر یک پرنده‌ بسیار کمیاب نیمه‌نر- نیمه‌ماده

به گفته دانشمندان، این پرنده از سایر پرندگان گونه خود دوری می‌کرد، و سایرین نیز از او دوری می‌کردند

تصاویر ثبت‌شده از پرنده بسیار کمیاب دوجنسی- Youtube/ScienceAlert/Murillo et al/Journal of Field Ornithology, 2023

دانشمندان در ویدیویی تصویر پرنده‌ای بسیار کمیاب را با رنگ‌های نر در یک نیمه بدن و پرهای ماده در نیمه دیگر ثبت کرده‌اند که نشانگر دوجنسی [آندروژنی] در قلمرو حیوانات است.  

به گفته پژوهشگران، این پرنده عسل‌کش سبز کمیاب در مزرعه‌ای در یک منطقه حفاظت‌شده در نزدیکی مانزیالس کلمبیا دیده شد.

نیمی از بدن این پرنده سبز آبی و نیمی دیگر سبز زرد بود و مرز واضحی وسط بدنش دیده می‌شد.

دانشمندان می‌گویند معمولا نرهای این گونه پرهای آبی روشن و سر سیاه دارند، درحالی‌که ماده‌ها تمام بدنشان سبز چمنی است.

این‌طور تصور می‌شود که رنگ غیرعادی این پرنده در اثر نرماده‌ریخت [ژیناندرومورفیسم] دو طرفه است – اشتباهی نادر در تقسیم سلولی که تخمکی به وجود می‌آورد که امکان لقاح با دو اسپرم مختلف دارد.

دانشمندان اشاره کردند: «سمت راست این پرنده پرهای معمولی نر و سمت چپش پرهای ماده داشت.» و افزودند که اندام‌های داخلی آن نیز احتمالا از وسط بین نر و ماده تقسیم شده است.

اما نتوانستند این موضوع را تنها با دیدن تایید کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پژوهشگران گفتند: «نمی‌توان گفت که آیا اندام‌های داخلی این پرنده نیز نرماده‌ریخت دوطرفه‌اند یا نه.»

آن‌ها ۲۱ ماه این پرنده کمیاب را که برمی‌گشت تا میوه تازه و آب‌قندی که صاحبان مزرعه کلمبیایی هر روز برایش می‌گذاشتند بخورد، بررسی کردند.

این فقط دومین گزارش از یک پرنده نرماده‌ریخت دو طرفه است و پرنده پیشین بیش از یک قرن پیش گزارش شده بود، و نخستین بار است که این پدیده با دوربین ثبت می‌شود.

پژوهشگران نتوانستند هر روز این پرنده نادر را بررسی کنند.

آن‌ها گفتند: «ظاهرا برای دوره‌های چهار تا شش هفته‌ای این نزدیکی می‌ماند و بعد برای حدود هشت هفته دیگر ناپدید می‌شد.»

دانشمندان سازمان پرنده‌نگری و از حفاظت و پرنده‌نگری وایت‌هوک در پاناما می‌گویند به نظر می‌رسید این پرنده پیش از نزدیک‌شدن، منتظر می‌ماند پرندگان دیگر از آنجا بروند.

پژوهشگران در نشریه پرنده‌شناسی میدانی (Field Ornithology) نوشتند: «این پرنده به‌طور کلی از سایر گونه‌ها دوری می‌کرد و سایرین نیز از او دوری می‌کردند؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد که هیچ فرصتی برای تولیدمثل داشته باشد.»

چنین مواردی از نرماده‌ریخت دو طرفه که در قلمرو حیوانات بسیار نادر است، پیش‌تر در حیواناتی مانند جوجه، پرنده آوازخوان، عنکبوت و خرچنگ دیده شده است.

دانشمندان نوشتند: «مشاهدات ما طی دوره‌‌ای بسیار طولانی (۲۱ ماه) ادامه یافت و نخستین مطالعه نرماده‌ریخت این گونه زنده در طبیعت است.»  

آن‌ها گفتند که این پرنده در کلمبیا همچنین با تنها مورد مستندشده دیگر از جنبه‌ای احتمالا مهم متفاوت است. به گفته آن‌ها: «افزون بر این، پرنده‌ای که ما مشاهده کردیم در سمت چپ پرهای ماده و در سمت راست پرهای نر داشت، برعکس مورد پیشین که بیش از ۱۰۰ سال قبل دیده شد.»

© The Independent

بیشتر از علوم