صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان استعفا کرد

اشرف غنی استعفای وی را پذیرفت

KAY NIETFELD / DPA / AFP

صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، عصر روز چهار شنبه، 01 آبان، 1398 خورشیدی، متن استعفانامه‌اش را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد و از محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، انتقاد نموده و گفته است:«از روز نخست تا کنون، فضای کاری در حکومت وحدت ملی، مطلوب نبوده و گواه ایجاد «شبه» موازی و به حاشیه کشاندن برخی از نهاد‌های دولتی در این نظام (حکومت وحدت ملی)، بوده است».

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آقای ربانی، در استعفانامه‌اش گفته است:«پیش از این، تخریب نهادهای دولتی برای ما قابل قبول نیست، زیرا در پنچ سال که گذشت با ساختار دولت همچون یک «انجوی شخصی» برخورد سلیقه‌ای صورت می‌گرفت و کلیت دولت آگاهانه و نا آگاهانه تخریب شده است». به گفته او:«زیر نام اصلاحات چنان برخوردهای غرض آلود در نظام صورت گرفته که در درازمدت، ترویج کننده و نهادینه ساز تبعیض و تعصب در جامعه شده است که وحدت و هم دلی جامعه ما را به شدت آسیب می‌رساند و من این وضعیت را تنها به خاطر تعهد که در برابر شهروندان افغانستان داشته‌ام تحمل کرده ام».

آقای ربانی، ادامه داده است:«حالا دوره‌ کاری حکومت وحدت ملی، به پایان رسیده است و در این و ضعیت شکننده کنونی ما بیشتر از گذشته به فضای اعتماد، همدلی و همبستگی نیاز داریم و تاکید کرده است که تخریب نهادهای دولتی به شیوه‌های گونه‌گون از سوی کسانی که ادعای «دولت سازی» را دارند غیر قابل تحمل بوده و از همین رو از ادامه کار خویش در حین شرایط در چارچوب این حکومت (حکومت وحدت ملی)، به صلاح نمیدانم و استعفای خویش را تقدیم می‌کنم تا از مجرای فعالیت‌های سیاسی در خدمت مردم خود باشم».

چند ساعت پس از نشر استعفانامه صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه، صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در صفحه تویترش نوشت :«آقای غنی، رئیس جمهوری افغانستان، برمبنای فقره یازدهم ماده 63 قانون اساسی افغانستان، استعفای آقای صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه کشور را منظور کرد».

صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و از نزدیکترین متحدان عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی است.

ربانی، از آغاز حکومت وحدت ملی، به عنوان وزیر خارجه افغانستان کار کرده است اما تنش میان آقای ربانی و ارگ ریاست جمهوری این کشور زمان اوج گرفت و خبرساز شد که این وزارت (خارجه)، از فرستادن هیآت افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آگاه نبود و از انتخاب هیات و فرستادن آنها به مجمع عمومی سازمان ملل، توسط ارگ، انتقاد نمود. در مجمع سازمان ملل متحد، آقای محب، مشاور آمنیت ملی این کشور، به نمایندگی از افغانستان، حضور یافت و هیآت افغانی را نیز سرپرستی می‌کرد.

همچنان آقای ربانی، به تازگی از تلاش‌های کمیسیون اصلاحات اداری این کشور برای بررسی تعیینات داخلی این وزارت، نیز مخالفت نموده بود.

چند بیش، ارگ ریاست جمهوری افغانستان، طی صدور فرمانی صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور را از مقام‌اش برکنار کرد و لی با مخالفت عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، روبر گردید و آقای احمدی به کارش ادامه داد.

مجلس نمایندگان افغانستان، در سال 1395 خورشیدی، صلاح الدین ربانی را به دلیل عدم مصرف بودیجه انکشافی این وزارت رای عدم اعتماد دادند اما آقای غنی، با این تصمیم اعضای پارلمان مخالفت نشان داده صلاح الدین ربانی، را دوباره سرپرست این وزرات تعیین کرد اما این بار پس تیره شدن روابط آقای ربانی، با ارگ، او را وادار ساخت تا خود از مقام‌اش کنار برود.

 

بیشتر از