ستاره یوتیوب تعیین رقیب مبارزه بوکس را به مخاطبان‌اش سپرد

پاول یک هفته به مخاطبان‌اش فرصت داده بگویند با چه کسی مبارزه کند

Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

جيك پاول از هواداران خود خواست، رای بدهند که با چه كسی در اواخر امسال مبارزه كند.

اين مشت‌زن حرفه‌ای از اين كه در مسابقه‌ فرعي مبارزه‌  ۹ نوامبر  كي‌اس‌آي  در برابر لوگان پاول مبارزه كند، اضطراب دارد، اما شبكه‌ دازون در حال حاضر برنامه‌اي برای به صحنه آوردن وی ندارد. با این حال، در حال مذاکره برای اعلام احتمالی مسابقه‌اش در يك يا دو ماه آینده هستند.

البته پاول ترجيح میدهد مانند پارسال، پشتيبان اصلی برادرش باشد كه دجی (ComedyShortsGamer)  را شكست داده بود.

جیک پاول كه در كانال يوتيوب ۱۹.۶ ميليون مشتركی خود صحبت می‌كرد، برای هوادارانش يك نظرسنجی ايجاد كرد تا با رأي خود مشخص كنند، با چه كسي مبارزه كند.

پاول گفت: «در هفت روز آينده پاسخ را خواهيم دانست».

«نخستين گزينه، فوسي‌ تيوب است كه از همه مشهورتر است و آلكس واسابي را در مبارزه شكست داد. هم قوی است هم دل و جرأت دارد. نبرد خيلی جالبی خواهد بود. گزينه‌ بعدي انسون‌ گيب است. دو به صفر جلو است و در هر دو مسابقه‌ فرعی ( قبلی در مسابقات مشت‌زني يوتيوب) با جوجه‌ها مبارزه كرده است. در بريتانيا هم خيلي هوادار دارد».

گزينه‌ بعد، فيز سنسی است. فكر می‌کند برایش رجزخوانی كرده‌ام، كه اين طور نيست. نبرد خيلي خوبی خواهد شد. كلی سروصدا به پا می‌كند. به هيچ وجه ترسی از او ندارم.

مي‌رسيم به ديلون دانيس. يار غار كانر مك‌گرگور. خودش است. اعتبار ديگری هم دارد. خابيب با مشت زده توی صورتش. برای آن كه رونقی به اوضاعش بدهد، بايد كاری بكند. رزمی‌كار تركيبي است، اما الان بحث مشت‌زنی در ميان است.

و اما می‌رسیم به سولجا بوی كه مدتي است خيال دارم با او مبارزه كنم. به نظرم از تمام مبارزه‌ها حماسی‌تر، جنجالی‌تر و پربيننده‌تر از آب درمي‌آيد.

«اسم جف ويتك را همين جوری گذاشتم. با هم جور درنمی‌آييم. به هم نمی‌خوريم. به نظرم بايد كاری بكند و از زير سايه‌ ديويد دوبريك در بيايد.»

در هر صورت رقیب پاول باید خیلی حرفه‌ای باشد.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

www.independent.co.uk/sport/general/boxing

© The Independent

بیشتر از ورزش