جنگل‌های استوایی نابودشده پس از بیست سال خود را بازسازی می‌کنند

بازیابی زیست‌توده و ترکیب گونه‌ها ممکن است حدود ۱۲۰ سال طول بکشد

رها شدن تدریجی برخی از این اراضی منجر به رشد سریع مجدد جنگل‌ها شده است - Raul ARBOLEDA / AFP

بر اساس مطالعه جدیدی که بینش تازه‌ای برای کاهش تغییرات اقلیمی فراهم می‌کند، جنگل‌های استوایی قادرند به سرعت در زمین‌های رهاشده به حال خود رشد کنند.

پژوهشی که روز پنجشنبه در مجله ساینس منتشر شد، نشان داد که دانشمندان دریافته‌اند که جنگل‌های استوایی اگر به حال خود رها شوند، می‌توانند در عرض ۲۰ سال دوباره تا ۷۸ درصد رشد کنند.

در حالی که جنگل‌های استوایی در سراسر جهان به دلیل جنگل‌زدایی به سرعت در حال ناپدید شدن هستند، تیمی بین‌المللی از دانشمندان، از جمله دانشمندان دانشگاه واخنینگن در هلند، می‌گویند این جنگل‌های ثانویه می‌توانند نقش مهمی در کاهش تغییرات اقلیمی و ایجاد تنوع زیستی و احیای زیست‌بوم ایفا کنند.

در حال حاضر، جنگل‌های استوایی در سطح جهانی پاکسازی می‌شوند تا راه را برای سایر کاربری‌های زمین، از جمله کشاورزی و چرای دام، باز کنند. اما رها شدن تدریجی برخی از این اراضی منجر به رشد سریع مجدد جنگل‌ها شده است.

برای درک چگونگی رشد مجدد جنگل‌ها در این زمین‌ها، محققان الگوهای بازیابی جنگل را در ۷۷ سایت جنگلی ثانویه در قاره آمریکا و غرب آفریقا تجزیه و تحلیل کردند.

آنان ۱۲ ویژگی جنگل‌ها را در ارتباط با خاک، عملکرد گیاهان، ساختار زیست‌بوم، و تنوع زیستی ارزیابی کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این مطالعه نشان داد که در حالی که ویژگی‌های مختلف با سرعت‌های مختلف بهبود می‌یابند، جنگل‌های استوایی می‌توانند به سرعت بازسازی شدند. این جنگل‌‌ها در عرض ۲۰ سال، ۷۸ درصد میزان قبلی این ویژگی‌ها را بازیابی می‌کنند، و جامعه گیاهی و تنوع گونه‌ها در کمتر از ۶۰ سال بهبود می‌یابد.

اما محققان افزودند که هرچند بازیابی تقریبا کامل خود خاک می‌تواند در کمتر از ۱۰ سال رخ دهد، بازیابی زیست‌توده و ترکیب گونه‌ها ممکن است حدود ۱۲۰ سال طول بکشد تا به ۹۰ درصد از میزان پیشین خود برسد.

با این حال، این مطالعه همچنین هشدار داد که «تفاوت‌های قابل توجهی» در رشد مجدد جنگل در سراسر منطقه مورد مطالعه وجود دارد.

دانشمندان گفتند که برخی مناطق متروکه ممکن است به دلیل فقدان منابع بذر یا تسلط علف‌های هرز مهاجم، سرخس‌ها، یا گونه‌های چوبی، دچار «توالی درجازننده» (arrested succession) شوند.

به گفته آنان، در چنین شرایطی اقدامات مدیریتی مانند وجین، کنترل گونه‌های مهاجم، کاشت غنی‌ساز، و ایجاد مسیرهای اکولوژیکی برای حفاظت از بازیابی چندبُعدی، ضروری خواهد بود.

محققان از کشورها خواستند تا برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و اهداف دهه سازمان ملل در احیای اکوسیستم، جنگل‌های ثانویه را به عنوان راه‌حلی کم‌هزینه و مبتنی بر طبیعت، پرورش دهند.

آنان در این مطالعه نوشتند: «جنگل‌های ثانویه باید به مثابه راه‌حلی کم‌هزینه و طبیعی برای احیای اکوسیستم، کاهش تغییرات اقلیمی، و حفاظت از تنوع زیستی درنظر گرفته شوند.»

© The Independent

بیشتر از جهان