تغییرات در دولت بریتانیا: دومینیک راب از وزارت خارجه برکنار شد

لیز تراس به عنوان جانشین راب معرفی شد

AFP

بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دومینیک راب را از وزارت خارجه به وزارت دادگستری و معاونت نخست وزیری منتقل کرده است.

این تغییر نوعی کاهش رتبه برای راب حساب می‌شود، اما ظاهرا اعطای مقام معاونت نخست وزیری جهت دلجویی از او صورت گرفته است.

گفته می‌شود مذاکرات سختی درباره سمت جدید راب بین او و جانسون در گرفته بود و دو طرف پس از ملاقات اول، دوباره با یکدیگر دیدار کردند.

دومینیک راب به دلیل آن که در دوران سقوط دولت افغانستان و قدرت گرفتن طالبان در تعطیلات بود، هدف انتقادهای گسترده‌ای قرار گرفت.

وقتی او نتوانست برای کمک به خارج کردن مترجم‌های محلی که در افغانستان با بریتانیا همکاری می‌کردند اقدام مناسبی انجام دهد، آینده او در پرده‌ای از ابهام قرار گرفت.

لیز تراس وزیر تجارت بریتانیا، که پیشتر دیده شد برای ملاقات با بوریس جانسون به دفتر نخست وزیر رفته، به عنوان جانشین راب معرفی شد.

آن ماری تریو قرار است جانشین لیز تراس در وزارت تجارت شود.

تغییرات در کابینه بوریس جانسون به وزارتخانه‌های خارجه، دادگستری و تجارت محدود نمی‌شود و وزیران سه وزارتخانه آموزش، مسکن، "فرهنگ، رسانه و ورزش" نیز تغییر کرده‌اند.