روسیه: مذاکرات شورای حکام نشان داد «نگرانی جدی» وجود دارد

برنامه هسته‌ای ایران و ادامه نظارت آژانس بر آن، در دستور کار نشست فصلی شورای حکام قرار دارد

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- JOE KLAMAR / AFP

نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید مذاکرات شورای حکام درباره راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران نشان داد وضعیت کنونی یک «نگرانی جدی» است.

میخائیل اولیانوف روز چهارشنبه در پیامی در توییتر نوشت، حتی «منتقدان سنتی» توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ قدرت‌های جهانی و ایران اکنون ارزش آن را بهتر درک می‌کنند.

سرپرست هیئت مذاکره‌کننده روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین در توییت دیگری نوشت، ما کماکان در انتظار گزارش تفصیلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عوامل اصلی اجرای مفاهیم جدید پادمان در سطح کشوری هستیم که دربرگیرنده «اصول بازی» در این حوزه حساس باشد.

برنامه هسته‌ای ایران و ادامه نظارت آژانس بر آن، در دستور کار نشست فصلی شورای حکام قرار دارد که این هفته در وین برگزار می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی بر سر تمدید بازرسی‌ از مراکز هسته‌ای ایران به توافقی رسیده‌اند که حدود دو هفته دیگر به آخر می‌رسد.

در جلسه روز سه‌شنبه شورای حکام، بیانیه اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای از اقدام ایران در معلق کردن پروتکل الحاقی ابراز نگرانی شدید کرد.